Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 580[D] - KP PSP Wo????w

  581[D]22 ?? GBA 2/24 ?? Mercedes Benz Unimog U4000/Szcz???niak
  Unikatowy terenowy Unimog wyprodukowany w 2004 roku. Po wypadku, pojazd musia?? przej??? napraw? przeprowadzon? przez bielskiego Szcz???niaka. W jednostce wykorzystywany jest g????wnie do zwalczania po??ar??w las??w i traw.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-3-3-2000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GBA 2/24

  * * *

  Podwozie: Mercedes-Benz Unimog U4000
  Rok produkcji: 2004
  Masa w??asna: 6.400 kg
  DMC (techn.): 9.500 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 4.100 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 5.500 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 3/1+2

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna Superwinch o sile uci?gu 6,2 t
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x Federal Signal Vama Microled
  - g??o??nik typu Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  * * *

  Zabudowa: BPS Zbigniew Szcz???niak
  Nr zabudowy: 305/04
  Rok zabudowy: 2004

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 2.000 l
  - zbiornik ??r. pian.: 200 l
  - autopompa: Godiva WT2010 o wydajno??ci 2400 l/min @ 8 bar i 200 l/min @ 40 bar.
  - wysokoci??nieniowa LSN (60m)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (ty??)
  - DWP 8/16/24

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - szyny Kramera
  - aparat ODO SCOTT
  - m??ot
  - 2x top??r ci???ki
  - no??yce do ci?cia drutu
  - pr?downica wodna zamykana 75
  - pr?downica pistoletowa wodna 25
  - pr?downica TurboJet 25
  - pr?downica TurboJet 52
  - rozdzielacz
  - pr?downica pianowa PP-2
  - wytwornica pianowa WP 2/75
  - stojak hydrantowy
  - w??? t??oczny W-52 (5m)
  - w??? t??oczny W-75 (5m)
  - 6x w??? t??oczny W-25
  - 6x w??? t??oczny W-52
  - 6x w??? t??oczny W-75
  - torba w???owa
  - prze???cznik 110/75
  - 2x prze???cznik 75/52
  - prze???cznik 52/25
  - pi??a spalinowa do drewna HUSQVARNA 55
  - agregat pr?dotw??rczy 2,5kW
  - 2x wid??y
  - miot??a
  - 2x szpadel
  - bosak podr?czny kr??tki
  - czop do hydrantu
  - klucze
  - ta??ma ostrzegawcza
  - linki ratownicze

  *Skrytka tylna:
  - hydronetka

  *Strona prawa:
  - aparat ODO SCOTT
  - torba PSP-R1
  - deska ortopedyczna
  - pompa szlamowa Honda GX-120
  - pompa p??ywaj?ca Kawasaki
  - zasysacz liniowy Z-2
  - 2x mostek przejazdowy
  - 4x pacho??ek ostrzegawczy
  - ga??nica proszkowa 6kg
  - nasadka pianotw??rcza do LSN

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola GM360
  - radiotelefon nasobny Motorola GP340
  - radiotelefon nasobny Motorola GP360
  - 3x latarka SURVIVOR
  - zestaw kluczy

  *Dach:
  - p??ywak do linii ssawnej
  - 2x drabina nasadkowa
  - 2x w??? ssawny W-110
  - drabina s??upkowa
  - smok ssawny prosty
  - 3x t??umice