Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 540[L] - KP PSP Tomasz??w Lubelski

  541[L]25 - GCBA 5/48 - Renault Kerax/Wawrzaszek
  Nietypowy Kerax z brygadow? kabin? jest jedynym ci???kim pojazdem ga??niczym w podziale JRG Tomasz??w Lubelski. Dodatkowo jest to jedyny GCBA na podwoziu Keraxa w wojew??dztwie lubelskim.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/4800-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/48

  ***

  Podwozie: Renault Kerax 420 dci
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 303 kW/ ok. 420 KM
  Nap?d: 6x6
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC: 34 000 kg

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  2x lampa kierunkowa halogenowa Wesem
  g??o??nik typu Elektra
  modulator Elfir ZURA 1120/24

  ***

  *Zabudowa:

  Producent: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  Technologia: kompozyt poliestrowy z ??aluzjami aluminiowymi
  Skrytki: 5 skrytek w uk??adzie 2+2+1


  *Uk??ad wodno-pianowy:

  Zbiornik wody: 5000 l
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  Autopompa: dwuzakresowa Ziegler o wyd. 4800 l/min @ 8 bar i 400 l/min @ 40 bar
  DWP 24
  LSN wysokoci??nieniowa 80 m
  Instalacja zraszaczowa

  * * *

  *Wyposa??enie:

  -agregat pr?dotw??rczy
  -torba PSP R1
  -motopompa p??ywaj?ca
  -ga??nice
  -pacho??ki drogowe
  -odcinki W52, W75,
  -pilarka do drewna
  -pi??a do stali i betonu
  -rozdzielacze
  -stojak hydrantowy
  -pr?downice
  -pr?downice pianowe
  -wytwornica pianowa
  -sprz?t burz?cy i pionierski
  -odcinki ssawne wraz z osprz?tem
  -aparaty ODO (w kabinie)
  -inny drobny sprz?t