Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 540[L] - KP PSP Tomasz??w Lubelski

  541[L]23 ?? GBA2,5/24 ?? Renault Midlum 220 dCI/Wawrzaszek
  Midlum przez d??ugie lata by pierwszym rzutem JRG Tomasz??w, dopiero po przyj??ciu nowych pojazd??w tzn MAN TGM i Tatry 810 sta?? si? rezerw?. W chwili robienia zdj?? powr??ci?? na chwil? do dawnej roli pierwszo - wyjazdowego, gdy?? rozbrojony MAN wybiera?? si? do Serwisu.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2400-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/24


  * * *

  Podwozie: Renault Midlum 220 dCI
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Silnik: o mocy 220 KM
  DMC: 14 000Kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -wyci?garka elektryczna  * * *

  *Zabudowa:

  Producent: Wawrzaszek In??ynieria Samochod??w Specjalnych
  Technologia: aluminium z ??aluzjami aluminiowymi
  Skrytki: 7 w uk??adzie 3+3+1

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 2500 l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  -autopompa: Ruberg R30/2.5 
  -DWP
  -szybkie natarcie

  * * *