Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 440[D] - KP PSP Jawor

  441[D]39 - GCBM 18/9 - Jelcz 417/Metalchem
  Bardzo ciekawy zestaw do transportu ??rodk??w ga??niczych, g????wnie ze wzgl?du na motopomp? z 1968 roku!

  * * *

  Ci?gnik: Jelcz C417K
  Rocznik: 1986
  Ilo???/uk??ad miejsc: 2/1+1
  Nap?d/kategoria: 4x2, kat. I - miejskie
  DMC: 15520 kg
  DMC zestawu: 32000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5520 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10000 kg

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza obrotowa (halogenowa) Elektra LBO-10T
  - 1x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBO 10
  - generator sygna????w d??wi?kowych: Wemar ES 1

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa Motorola

  * * *

  Naczepa: cysterna, typ CN-18
  Producent : Zak??ady Urz?dze?? Chemicznych Metalchem Ko??cian
  Rok budowy: 1988
  Pojemno???: 18000 l

  * * *

  *Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - motopompa Albin Motor A-900VW o wydjano??ci 900l/min @ 10 bar
  - armatura wodno-pianowa