Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 440[D] - KP PSP Jawor

  441[D]25 - GCBA 5/40 - Man TGM 18.340/Wawrzaszek
  Jeden z 10 takich samochod??w zakupionych przez KW PSP we Wroc??awiu w ramach programu "Bezpieczny Dolny ??l?sk - rozbudowa centr??w ratownictwa wojew??dztwa dolno??l?skiego - zakup specjalistycznego sprz?tu technicznego". Auta do jednostek trafi??y z wraz bardzo bogatym wyposa??eniem.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/4000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.340 4x4 BB
  Rok produkcji: 2012
  Nap?d: 4x4
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC (admin./techn.): 18000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7100 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 11500 kg

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna DYNA Top Value 17000LD o maks. sile uci?gu ok. 7000 kg
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny kierowcy i przedzia??u autopompy
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy Fireco 3116: 2x1000W
  - fala ??wietlna
  - nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlna: CODE 3 PSE 2100
  - lampa pojedyncza: SOL3LED
  - lampy kierunkowe: Makroled
  - generator sygna????w d??wi?kowych: GAM 150 ver 3.0W
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  *Miesi?c/Rok zabudowy: 12.2012

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 5000 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  - Autopompa: Ruberg Euroline , dwuzakresowa, o wyd. 4000 l/min @ 8 bar i 250 l/min @ 40 bar
  - DWP Akron Apollo Tyle 3433
  - LSN wysokoci??nieniowa 60 m
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 110 (po bokach)
  - 2x nasada spustowa ??rodka pianotw??rczego 52 (po bokach)
  - 1 nasada bezpo??redniego nape??niania zbiornika ??.pian (dach)
  - 1 nasada do zasysania ??.pian. (z ty??u)
  - 2x nassada ssawna 110 (z ty??u)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zestaw PSP-R1
  - wentylator oddymiaj?cy
  - m??ot 5kg
  - ??om wielofunkcyjny
  - siekiera 2kg
  - top??r ci???ki
  - ??om
  - no??yce do pr?t??w
  - 2x ga??nica proszkowa ABC 6kg
  - agregat hydrauliczny Lukas
  - no??yco-rozpieracz Lukas
  - w??? hydrauliczny
  - 2x kliny do stabilizacji
  - przeno??ne DWP
  - 2x podstawa pod dzia??ko
  - 2x redukcja 100-110
  - 2x zbieracz 75/110
  - rozdzielacz
  - 2x prze???cznik 110/75
  - 4x prze???cznik 75/52
  - 2x siode??ko do w???y
  - linki ratownicze i gospodarcze
  - koc ga??niczy
  - pi??a ??a??cuchowa ratownicza STIHL
  - pi??a tarczowa do stali i betonu STIHL
  - kanister
  - aparat ODO
  - 2x w??? do pompy Flux
  - pompa Flux
  - 2x kurtyna wodna W52
  - kurtyna wodna W75
  - stojak hydrantowy
  - wysysacz g???binowy
  - zasysacz linowy Z-4
  - w??? do ??rodka pianotw??rczego
  - 10x odcinek W-75
  - 2x odcinek W-52
  - klucze

  *Skrytka tylna:
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - klucz do otwierania zawor??w pneumatycznych

  *Strona prawa:
  - przed??u??acze
  - agregat pr?dotw??rczy
  - motopompa szlamowa Heron
  - rozdzielacz
  - 2x zbieracz 75/110
  - 4x aparat ODO + 6x butle powietrzne
  - 2x nasadka pianowa W75
  - 2x nasadka pianowa W52
  - 2x pr?downica Turbojet W75
  - 2x pr?downica Turbojet W52
  - 8x odcinek W-52
  - klucze do hydrant??w i ???cznik??w
  - nasadka pianowa do LSN

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola
  - radiotelefon nasobny Motorola
  - 4x latarka Vulcan
  - pirometr
  - kamera termowizyjna
  - szperacz
  - reflektor r?czny (szperacz)
  - 6x kamizelka ostrzegawcza
  - 2x ubranie ??aroodporne
  - 2x spodnie wodery

  *Dach:
  - 4x drabina nasadkowa aluminiowa
  - 2x sorbent 8kg
  - 6x w??? ssawny
  - 2x smok ssawny; prosty
  - 2x p??ywak
  - 2x mostek przejazdowy W75
  - 2x mostek przejazdowy W110
  - 2x wytwornica pianowa 52
  - 2x wytwornica pianowa 75
  - 2x kosz do smoka
  - miot??a
  - wid??y
  - 2x nasadka pianowa na dzia??ko
  - 2x sztych??wka
  - ??opata
  - szufla
  - bosak podr?czny
  - 2x bosak ci???ki
  - hol sztywny