Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 440[D] - KP PSP Jawor

  441[D]22 - GBA 2,5/24 - Mercedes Benz Atego/Moto-Truck
  ??redni samoch??d wodno - pianowy zosta?? zakupiony dla jaworskich stra??ak??w w 2008 roku.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/24

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Atego 1326 AF
  Rok produkcji: 2008
  DMC: 14.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 10.400 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - wyci?garka SuperWinch EP16.5 o uci?gu do ok. 7.500 kg
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS

  ***

  Zabudowa: P.U.H. Moto-Truck Leszek Chmiel, Kielce

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 2.500 l
  - zbiornik ??rodka pian. 250 l
  - autopompa: dwuzakresowa Moto-Truck; 2400 l/min @ 8 bar i 470 l/min @ 40 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP dachowe (zdemontowane)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy),
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 2x nape??niania zbiornika ??r. pian. (dach, lewa strona)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego
  - 4 zraszacze (2 z przodu, 2 w ??rodkowej cz???ci pojazdu)

  * * *


  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - przeno??ny maszt o??wietleniowy (naja??nica + stojak)
  - agregat pr?dotw??rczy 3,4 kW
  - linki ratownicze
  - 4x rzutki
  - sorbent
  - 4x aparat ODO Fenzy + 3x butle zapasowe
  - poduszki ci??nieniowy (2x V12 i 2x V20)
  - linka asekuracyjna
  - kurtyna wodna 52
  - wysysacz g???binowy
  - 2x ga??nica proszkowa ABC 6kg
  - 6x odcinek W-75
  - 2x siode??ko do w???y
  - zestaw do wywa??ania drzwi Lukas
  - zestaw PSP-R1
  - klucze
  - stojak hydrantowy
  - sprz?t do zabezpieczania miejsca zdarzenia

  *Strona prawa:
  - pi??a spalinowa do stali i betonu STIHL
  - pilarka do drewna HUSQVARNA
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna, no??yce, no??yco-rozpieracz, rozpieracz ramieniowy, zwijad??o z w???ami, komplet klin??w do stabilizacji)
  - siekiera
  - ??om
  - pompa Lutz
  - odkurzacz Vetter
  - agregat pr?dotw??rczy WO-14
  - hooligan
  - pr?downica pianowa PP 4/12
  - pr?downica pianowa PP 2/12
  - 8x odcinek W-52
  - rozdzielacz
  - zbieracz
  - 2x pr?downica wodna Turbo
  - 2x prze???cznik 75/52
  - smok prosty

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 360
  - 2x latarka Vulcan
  - lampa przeno??na 12V
  - 2x wodery (para)
  - ubranie jednorazowy przeciwchemiczne

  *Dach:
  - dzia??ko wodno-pianowe
  - drabina nasadkowa D 2,73
  - drabina D3,1
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - 2x miot??a
  - 2x szpadel
  - 2x ??opata
  - 2x w???e ssawne
  - 2x t??umica
  - 2x wid??y
  - w??zek do sorbentu
  - smok ssawny sko??ny
  - p??ywak
  - bosak
  - lina stalowa