Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  Cze??? gara??owa - JRG PSP Z??otoryja
  Cze??? gara??owa zosta??a wykonana w rozwi?zaniu francusko - holenderskim. Wsp??lna hala dla wszystkich pojazd??w z du??? przestrzeni? umo??liwiaj?c? wygodne manewrowanie.