Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  611[D]51 - SD 30 - Jelcz P420/Magirus
  Autodrabina Magirus zabudowana na rodzimym podwoziu Jelcz P420.

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: ci???ki samoch??d ratownictwa wysoko??ciowego S-1-3-30-0-0
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SCD-30


  * * *

  Podwozie: Jelcz 420
  Rocznik: 1979
  Ilo???/uk??ad miejsc: 3/1+1+1
  Nap?d/kategoria: 4x2; kat. 1 (miejskie)
  DMC: 16000 kg
  DMC zestawu: 32000 kg
  Masa w??asna: 6700 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 6000 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu (osprz?t drabiny):
  - kosz ratowniczy
  - drabinka pomocnicza
  - dzia??ko wodne
  - podk??ady pod podpory

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza obrotowa LBO-10 (na parku drabinowym)
  - generator sygna??ow d??wi?kowych: Elfir ZURA PS-100
  - 2x g??o??nik tubowy

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola GM360
  - radiotelefon nasobny Motorola GP300

  * * *

  Zabudowa: Magirus-Deutz AG, Ulm, RFN
  Rok zabudowy: 1980

  *Drabina:

  Budowa: czteroprz?s??owa, metalowa, o nap?dzie hydraulicznym
  Maksymalna wysoko??? ratownicza: 30 m
  Maksymalna wysoko??? robocza: 32 m
  Maksymalny wysi?g boczny (przy podawaniu pr?du wody/og??lny): 14 m/25 m
  Minimalny/maksymalny k?t podniesienia: -15?;/75?
  Kosz ratowniczy: typ RK 180 Hz, dwuosobowy, maksymalne dopuszczalne obci???enie 180 kg, zak??adany r?cznie; mo??liwo??? sterowania ruchami drabiny z kosza
  U??ycie jako d??wig: maksymalny ud??wig 3000 kg @ 60?; i 1,4 m

  *Stabilizacja pojazdu: cztery sko??ne podpory hydrauliczne

  * * *

  Wyposa??enie ratownicze (m.in.):

  - skokochron
  - liny, szelki
  - liny stalowe
  - odcinki W75 i W52
  - pr?downica prosta
  - pr?downica TurboJet 52
  - prze???cznik 75/52
  - 2x koc ga??niczy
  - sito kominowe
  - sprz?t burz?cy
  - pi??a Husqvarna 246