Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  611[D]25 - GCBA 8/50 - Mercedes Actros/Germaz
  Trzyosiowy ci???ki samoch??d wodno - pianowy Mercedes Benz Actros od Germazu spotykany cz?sto przewa??nie w wojew??dztwie dolno??l?skim.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-3-8000-10/5000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 8/50
  Oznaczenie KP PSP: GCBA 8/52

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Actros 3341 A
  Rok produkcji: 2006
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 300 kW/408 KM
  Nap?d i kategoria: 6x6, kat. II - uterenowiony
  Kabina: wagonowa, odchylana, dwudrzwiowa
  Ilo???/uk??ad miejsc: 3/1+1+1
  DMC: 33000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7500 kg
  Maks. dop. obc. osi drugiej: 13000 kg
  Maks. dop. obc. osi trzeciej: 13000 kg

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna Superwinch EP16.5 o uci?gu ok. 7,5 t i d??ugo??ci liny ok. 18 m
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny kierowcy i przedzia??u autopompy (Webasto)
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - fala ??wietlna Federal Signal SignalMaster SMLED/KSHD 1/8
  - nawigacja GPS
  - gniazdo i statyw szperacza pogorzeliskowego (prz??d)

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlna Federal Signal Vama P8000 z g??o??nikiem
  - lampa pojedyncza stroboskopowa Federal Signal Vama LE-106
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Federal Signal Microlight (grill)
  - 2x lampa kierunkowa diodowa Federal Signal LD-116 (ty??)
  - modulator Federal Signal AS-320
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: Dom Samochodowy Germaz Sp. z o. o., Wroc??aw
  *Rok zabudowy: 2007
  *Technologia:
  1) modu??y pompowo-sprz?towy i sprz?towy: rama i poszycie wykonane z aluminium (oraz cz???ciowo blachy stalowej);
  2) modu?? ze zbiornikami na ??rodki ga??nicze z kompozytu (tworzywo PWS)

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 8000 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 800 l
  - Autopompa: J??hstadt TO 6000S, dwuzakresowa, od??rodkowa, wirowa, o wyd. 5000 l/min @ 10 bar i 250 l/min @ 40 bar
  - DWP 8/16/24 Alco HH 366; zdalnie sterowane (z panelu na kablu) lub r?cznie, wyposa??one w reflektor halogenowy; zak??adana nak??adka pianowa; regulowana wydajno??? maks. 3000 l/min @ 8 bar; maks. ci??nienie 16 bar; obr??t w p??aszczy??nie poziomej/pionowej: 360?/od -20? do +90?;
  - LSN wysokoci??nieniowa 60 m
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada t??oczna 110 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 150 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 110 (po bokach)
  - 1x nasada zasysania ??r. pianotw??rczego z zewn?trz 52 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania ??r. pianotw??rczego 52 (prawa strona)
  - wlew dachowy ??r. pianotw??rczego (bez nasady STORZ)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - no??yco-rozpieracz LKS 30
  - motopompa Niagara
  - przeno??ne DWP 3800 l/min. przy 7 atm.
  - nak??adka pianowa do dzia??ka
  - pilarka spalinowa do drewna Stihl 064
  - 2x ubranie ??aroochronne ci???kie
  - wiadro z sorbentem
  - spryskiwacz do neutralizatora
  - linka asekuracyjna
  - 2x linka ratownicza
  - 3x lampa ostrzegawcza
  - 4x odcinek W-110
  - 6x odcinek W-75
  - 5x odcinek W-52
  - 2x kurtyna wodna 75
  - 2x kurtyna wodna 52
  - 2x pr?downica TurboJet
  - 2x pr?downica pianowa PP-2
  - 2x prze???cznik 75/52
  - 2x zbieracz 110/75

  *Strona prawa:
  - pompa do substancji ropopochodnych
  - pompa do kwas??w
  - silnik do pompy Lutz
  - pompa Flux z silnikiem
  - 2x linka asekuracyjna
  - sorbent
  - no??yce do drutu
  - stojak hydrantowy
  - klucze
  - 2x aparat ODO + 3x butle zapasowe
  - bosak metalowy
  - siekiera
  - szpadel
  - w??zek do sorbentu
  - 6x pacho??ki
  - 4x odcinek W-110
  - 2x kombinezon przeciwchemiczny III stopnia
  - 2x wodery
  - torba PSP-R0
  - deska ortopedyczna
  - szyny Kramera
  - agregat pr?dotw??rczy Geko 2,5 kVA
  - 2x rozdzielacz
  - zbieracz 150
  - 2x pr?downica TurboJet
  - 2x prze???cznik 75/52
  - 5x odcinek W-75
  - 3x odcinek W-52
  - nak??adka pianowa do szybkiego natarcia
  - prze???cznik 150/110

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 360
  - radiotelefon nasobny GP 300
  - 3x latarka Vulcan
  - wybijak do szyb
  - 3x kamizelka odblaskowa

  *Dach:
  - dzia??ko wodno-pianowe (sta??e) + nasada pianowa
  - drabina D5
  - pr?downica pianowa PP-8
  - 2x wytwornica pianowa WP-4/75
  - 2x p??ywak
  - 3x smok ssawny
  - 6x odcinek ssawny W-110
  - 2x ??opata
  - 2x miot??a
  - 4x mostki przejazdowe