Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  611[D]21 - GBA 2/24 - Man 14.224/Wawrzaszek
  ??redni samoch??d wodno - pianowy zabudowany na podwoziu MAN LE 14.224 przez firm? Wawrzaszek z Bielska-Bia??ej. Pojazd szczeg??lnie popularny na Dolnym ??l?sku. Konstrukcja jest bardzo chwalona zar??wna za niezawodno??? i dobre warunki jezdne.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/24
  Oznaczenie KP PSP: GBARt 2/24

  ***

  Podwozie: MAN 14.224 LC
  Rok produkcji: 2001
  DMC: 14.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - wyci?garka Warn o uci?gu do ok. 4.100 kg
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  -3x lampa pojedyncza obrotowa (halogenowa) Elektra LBO-10T (starego typu)
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -g??o??nik typu Elektra
  -modulator Elfir ZURA PS-100/24

  ***

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - autopompa: dwuzakresowa Ruberg R 30/2,5 o wydajno??ci 2000 l/min przy 8 bar, 200 l/min przy 40 bar
  - zbiornik wody: 2000 l
  - zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 200 l
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia o d??ugo??ci 60 metr??w
  - 1x nasada ssawna 110
  - 2x nasada t??oczna 75
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna, 2x no??yce, rozpieracz ramieniowy, 2x rozpieracz kolumnowy, zwijad??a, mata wielofunkcyjna, ??a??cuchy z adapterami)
  - 11x klin do stabilizacji
  - pi??a r?czna do szyb Weber
  - korek uszczelniaj?cy Vetter
  - 6x poduszki wysokiego ci??nienia + w???e (szt. 3)
  - rozdzielacz z zaworami do wysokiego podnoszenia
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia
  - butla stalowa z reduktorem
  - pompa p????szlamowa Daishin SST-80
  - pompa elektryczna Mast Pumpen
  - zestaw PSP-R1
  - bosak lekki
  - bosak teleskopowy
  - ??om dekarski
  - ??om zwyk??y
  - no??yce do drutu
  - top??r ci???ki
  - siekiera
  - m??otek
  - koc ga??niczy
  - wodery (2 pary)
  - wyci?garka linowo-szcz?kowa
  - stojak hydrantowy
  - klucze
  - wytwornica pianowa WP 2/75
  - 3x prze???czniki 75/52
  - prze???cznik 110/75
  - zbieracz
  - 2x pr?downica pianowa PP 52
  - 2x pr?downice wodne PW 75
  - 3x kurtyna wodna
  - 2x redukcja do klucza hydrantu podziemnego
  - 10x odcinek W-75

  *Strona prawa:
  - 1x aparat ODO MSA Auer
  - 8x butle zapasowe
  - pompa p??ywaj?ca Niagara
  - pi??a do stali i betonu Partner
  - pi??a do drewna Husqvarna
  - agregat pr?dotw??rczy 5,2 kW
  - opryskiwacz
  - agregat oddymiaj?cy
  - 3x linka asekuracyjna
  - 8x odcinek W-52
  - 2x odcinek W-75
  - 3x pr?downica wodna PW 52
  - 3x prze???cznik 75/52
  - prze???cznik 110/75
  - siode??ko w???owe
  - 2x pr?downica TurboJet
  - nak??adka pianowa na szybkie natarcie

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 950
  - 1x radiotelefon nasobny Motorola GP 300
  - 2x radiotelefon nasobny HYT
  - detektor gazu Solaris
  - wybijak do szyb i ci?cia
  - reflektor r?czny 55W
  - 6x latarki
  - 6x kamizelki odblaskowe
  - 4x aparat ODO MSA Auer
  - os??ona na poduszk? powietrzn?
  - zestaw kominiarski
  - 2x kombinezon przeciwchemiczny III stopnia
  - wiaderko z sorbentem
  - ??om

  *Dach:
  - drabina przystawna D10W
  - drabina D3,1
  - sito kominowe
  - 2x mostki przejazdowe
  - w??? ssawny 52 ze smokiem
  - 2x wid??y
  - ??opata
  - 3x szpadle
  - 4x t??umice
  - 3x miot??y szerokie
  - bosak sufitowy
  - 2x w???e ssawne
  - ko??o ratunkowe
  - smok i p??ywak
  - wysysacz