Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 330[M] - Komenda Miejska PSP w Radomiu > 331[M] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1 w Radomiu

  Urz?dzenie wielofunkcyjne Avan 750
  Urz?dzenie wielofunkcyjne Avan 750 zosta??o zakupione z my??l? o akcjach ratownictwa chemicznego oraz do usuwania plam substancji ropopochodnych. Samoch??d dzi?ki szerokiej gamie ko??c??wek nie ma jednoznacznego zastosowania, mo??e z koparko-??adowarki zamieni? si? na na przyk??ad na "widlak" przydatny przy roz??adunku tir??w podczas akcji ratownictwa chemicznego. Urz?dzenie posiada r??wnie?? ko??c??wk? do: rozsypywania sorbentu sypkiego, sprz?tania z zamontowanymi dwiema szczotkami obrotowymi.

  Urz?dzenie kosztowa??o okolo 300 tysi?cy z??otych a ??rodki na zakup pochodzi??y z Urz?du Miasta oraz z Wojew??dzkiego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.