Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 330[M] - Komenda Miejska PSP w Radomiu > 331[M] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1 w Radomiu

  334-P4 - Agregat piany lekkiej
  Agregat piany lekkiej wyprodukowany przez szwedzk? firm? Skum Svenska, model Meteor Hi-Ex 200 SAP. Urz?dzenie s??u??y do podawania piany lekkiej w ilo???i 200 m sze???/min na odleg??o??? 100 m w poziomie i 20 m w pionie. Na przyczepie opr??cz agregatu znajduj? si? r?kawy z tkaniny do podawania piany na odleg??o??? oraz zbiorniki ze ??rodkiem pianotw??rczym.