Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [C] - woj. kujawsko - pomorskie > 300[C] - Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy > 301[C] - JRG nr 1 Bydgoszcz

  301[C]
  Jednostka Ratowniczo-Ga??nicza nr 1 w Bydgoszczy.

  ul. Pomorska 16

  ??Historia bydgoskiej stra??y po??arnej, to historia remizy przy ul. Pomorskiej i stra??ak??w w kt??rzy pe??nili i pe??ni? w niej s??u??b?? - czytamy na stronie www JRG-1 w Bydgoszczy, i trudno si? z tym stwierdzeniem nie zgodzi?. Rodowity Bydgoszczanin, zapytany o siedzib? stra??y po??arnej w jego mie??cie, niemal na pewno w pierwszym rz?dzie wymieni ten adres. Si?gaj?ca 1864 roku historia miejskiej stra??y po??arnej grodu nad Brd? zdominowana jest przez ludzi i wydarzenia zwi?zane z adresem Pomorska 16. Do 1911, czyli do oddania obecnego obiektu stra??nicy, koszary stra??y mie??ci??y si? w charakterystycznym Ko??ciele Klarysek (wyr????nia go ??kurza stopka? na rogu, na co z pewno??ci? zwr??ci?? uwag? ka??dy, kto zwiedzi?? Bydgoszcz). Od przeprowadzki, czyli od niemal 115 lat w masywnej stra??nicy na Pomorskiej mie??ci si? g????wna siedziba bydgoskich stra??ak??w - cho? znaczenie samej jednostki taktycznej w zabezpieczeniu miasta mala??o wraz z jego rozwojem i uruchamianiem kolejnych oddzia????w. Ale historia ta trwa nieprzerwanie: niedawno zako??czy?? si? kompleksowy remont i rozbudowa zaplecza historycznej stra??nicy, przez co obecno??? stra??y na ul. Pomorskiej zosta??a przypiecz?towana na wiele lat.

  Obecnie jednostka dysponuje 3 samochodami ratowniczo-ga??niczymi (dwoma ??rednimi, w tym jednym kombinowanym, oraz jednym ci???kim), 2 samochodami ratownictwa wysoko??ciowego (SD-37 oraz SHD-42), samochodem ratownictwa wodnego, samochodem operacyjnym oraz kilkoma jednostkami p??ywaj?cymi. Na bazie JRG-1 utworzono Specjalistyczn? Grup? Ratownictwa Wodno-Nurkowego, nale???c? do wiod?cych w Polsce. JRG-1 zabezpiecza centraln? cz???? miasta.

  * * *

  *Wyposa??enie:

  301[C]21 - GBA 2/25 - MAN TGM 15.290/Stolarczyk [dostarczony po sesji zdj.]
  301[C]22 - GBAPr 2,5/30/250 - MAN TGM 15.290/Moto-Truck
  301[C]25 - GCBA 8,5+1/50 - MB Actros 3341/Szcz???niak
  301[C]51 - SD-37 - Iveco Magirus [dostarczony po sesji zdj.]
  301[C]53 - SHD-42 - Mercedes-Benz 2629/Bronto Skylift
  301[C]71 - SRw - MB Atego 926/Szcz???niak
  301[C]90 - SLOp - Nissan Pick-up

  301-?1 - Marims 700 - ???d?? ratowniczo-ga??nicza
  301-?2 - Marim - ???d?? ratownicza RIB
  301-?3 - Litex/Lubawa - ???d?? ratownicza RIB