Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [N] - woj. warmi??sko - mazurskie > 490[N] - KP PSP Mr?gowo

  491-?2 ???d?? hybrydowa Parker 750 RS
  ???d?? hybrydowa z silnikiem diesla, du??o wi?ksza i du??o mocniejsza ni?? druga ????d?? hybrydowa znajduj?ca si? w JRG Mr?gowo. Poza sprz?tem podstawowym takim jak rzutki czy ko??a ratunkowe, ????d?? wyposa??ona jest w reflektory u??atwiaj?ce dzia??ania w godzinach nocnych.