Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [R] - woj. podkarpackie > 530[R] - KP PSP Ropczyce

  530[R]
  Ropczyce to miasto w zachodniej cz???ci wojew??dztwa podkarpackiego,
  siedziba powiatu ropczycko-s?dziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce.
  Po??o??one jest na pograniczu Pog??rza ??rodkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej,
  nad rzek? Wielopolk?.
  Powierzchni? powiatu stanowi? g????wnie u??ytki rolne
  (66,5 % w tym grunty orne: 46,9%, ???ki i pastwiska: 18,4%, sady: 1,2%)
  Najbardziej rozwini?te bran??e przemys??owe to:
  rolno-spo??ywcza, materia????w ogniotrwa??ych, elektromaszynowa, drzewna


  Terenem dzia??ania JRG jest powiat ropczycko-s?dziszowski kt??ry po??o??ony jest na oko??o 548 km2.
  Powiat zamieszka??y jest przez 71.751 osoby.
  Przez obszar chroniony przebiegaj? wa??ne szlaki komunikacyjne ???cz?ce wsch??d z zachodem - DK 4,
  autostrada A4 oraz magistrala kolejowa E3.
  W powiecie dzia??a 47 OSP - 10 w???czonych w struktury KSRG oraz 37 poza KSRG.

  ***

  Komenda Powiatowa PSP Ropczyce
  ul. ??wi?tego Floriana 6
  39-100 Ropczyce

  Wyposa??enie:
  530[R]90 - SLOp Nissan Qashqai

  531[R]22 - GBA 2/24 Star 14.225/ ISS Wawrzaszek
  531[R]25 - GCBA 8/50 Renault Kerax 430.26 dXi/ISS Wawrzaszek
  531[R]40 - SLRt Renault Mascott 160.65/ISS Wawrzaszek
  531[R]53 - SH-25 MAN TGL 12.250/ Bumar
  531[R]55 - SLBus Peugeot Boxer HDI
  531[R]82 - SKw Star 200
  531[R]83 - SLKw Volkswagen Transporter T4
  531[R]90 - SLOp Nissan Navara
  531[R]91 - SLOp Opel Vectra
  531[R]92 - SLOp Nissan Terrano II