Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [G] - woj. pomorskie > OSP KSRG Charzykowy

  419[G]32 ?? SLRt ?? Ford Transit/Stolarczyk
  Lekki pojazd ratownictwa technicznego na podwoziu Ford Transit, tylko w teorii zabudowany przez firm? Stolarczyk z Kielc. Zabudowa wykonana przez producenta nie odpowiada??a wymaganiom u??ytkownik??w, kt??rzy przystosowali j? w??asnymi si??ami do swoich potrzeb. W kabinie przeniesiono siedzenia i zbudowano za nimi skrzyni?, w kt??rej obecnie znajduje si? zbiornik wodny, agregat ci??nieniowy i linia SN. Dzi?ki temu zabiegowi, w tylnej cz???ci wozu znalaz??o si? miejsce na zestaw hydrauliczny firmy Weber, pi??? do ci?cia stali i betonu, pilark? do drewna, desk? ortopedyczn?, motopomp? p??ywaj?c?, sprz?t do zabezpieczenia miejsca akcji, oraz r????ny drobniejszy sprz?t. Auto najbardziej uniwersalne, przez co najcz???ciej u??ywane przez druh??w z OSP Charzykowy.