Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Lotniskowa S??u??ba Ratowniczo-Ga??nicza Portu Lotniczego Lublin

  R005 ?? GCBAPr 10/50/250 - Reynolds Boughton Barracuda
  Najstarszy pojazd nale???cy do Lotniskowej S??u??by Ratowniczo Ga??niczej w Porcie Lotniczym Lublin. Baracuda stanowi rezerwe na wypadek wy???czenia z podzia??u bojowego kt??rego?? z duetu Striker??w. Wcze??niejsz? s??u??b? w??z odby?? w podziale bojowym LSRG Portu Lotniczego Katowice, od kt??rego zosta?? odkupiony.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBAPr 10/50/250

  * * *

  Numer operacyjny: R005
  Numer rejestracyjny: LU 7279Y

  * * *

  Podwozie: Reynolds Boughton LTD
  Rocznik:1988
  Nap?d: 6x6
  Silnik: Detroit Diesel V8-92TA o mocy 540 KM
  Skrzynia bieg??w: automatyczna Allison
  DMC: 28 000 Kg
  Kabina: pojedyncza, w uk??adzie 3+2 z kierownic? w centralnej cz???ci


  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -o??wietlenie pola pracy
  -szperacz pogorzeliskowy


  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -2x lampa obrotowa
  -4x lampa kierunkowa
  -modulator Federal Signal Corporation PA 300

  * * *

  *Zabudowa: Reynolds Boughton Baracuda
  *Rok zabudowy: 1988
  *Technologia: klasyczna

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 10000 litr??w
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 1200 litr??w
  -autopompa: UFPM Godiva o wydajno??ci 5000 l/min przy ci??nieniu 15 bar
  -DWP Chubb Fire z deflektorem o dwustopniowej wydajno??ci - 3180 l/min lub 1590 l/min, sterowane hydraulicznie lub mechanicznie
  -wodno-pianowe urz?dzenie szybkiego natarcia - 2x30 m - wydajno??? 240 l/min przy 15 bar i 450 l/min przy 7 bar ka??de
  -proszkowe urz?dzenie szybkiego natarcia z pistoletem o wydajno??ci 2,5 kg/s
  -zraszacze

  *Agregat proszkowy..

  - 250 Kg

  * * *