Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 300[F] - Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wielkopolskim > 302[F] - Jednostka Ratowniczo-Ga??nicza nr.2

  302[F]51 - SD-30 - Mercedes-Benz 1422/Metz
  SD-30 z gorzowskiej dw??jki jest kolejnym unikatem znajduj?cym si? na wyposa??eniu jednostki. Jest to prawdopodobnie jedyna SD-30 Metza sprowadzona do Polski w latach 80. Drabina opu??ci??a zak??ad w Karlsruhe w kwietniu 1989r. i pow?drowa??a do Zak??adowej Stra??y Po??arnej Zak??ad??w W????kien Chemicznych ??Stilon??, znanych swego czasu m.in. z produkcji ta??m magnetofonowych, tzw. ??stilonek??. Kiedy w 2003r. SH-18 z JRG-2 przekazano do JRG Sul?cin, zast?pi??a go w podziale bojowym w??a??nie SD-30, pozyskana z ZSP Stilon.