Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 382[M] - JRG-2 Siedlce

  382[M]60 - SRChem - Man 12.232/Schmitz
  ??redni samoch??d ratownictwa chemicznego zabudowany na podwoziu Mana 12.232 stanowi?cy trzon Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego Siedlce. Pojazd trafi?? tutaj cz???ciowo usprz?towiony ze sto??ecznej JRG 6 i zast?pi?? na miejscu Iveco - Magirusa. Na jego wyposa??eniu znajduj? si? szeroka gama sprz?tu ratownictwa chemiczno - ekologicznego takiego jak: pompy chemiczne, w???e do cieczy agresywnych, sorbenty i neutralizatory, narz?dzia nieiskrz?ce, sprz?t ochrony osobistej, aparaty ODO, zestawy poduszek i kork??w pneumatycznych, kabina dekontaminacyjna, mierniki i odczynniki itp.