Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 250[W] - Szko??a G????wna S??u??by Po??arniczej

  250[W]49 - SCRd - Renault Kerax 420.40/Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d specjalny ratownictwa zabudowany przez firm? ISS Wawrzaszek na podwoziu Renault Kerax 420.40 (8x4) .

  ??uraw hydrauliczny FASSI F210 :

  Rami? holownicze OMARS 100T:
  No??no??? przy ramieniu 4m: 30 ton
  No??no??? przy ramieniu 6m: 12 ton

  Wci?garka g????wna Brevini Winches BWT 30000:
  Uci?g: 30 ton
  D??ugo??? liny: 60 metr??w

  Agregat pr?dotw??rczy o mocy 2,2 kVA
  Maszt o??wietleniowy 2 x 1000 W

  Opis pochodzi ze strony producenta: www.wawrzaszek.pl

  Wyposa??enie ratownicze (na podstawie opis??w FFG_papay)

  Sto??ki ostrzegawcze - 20 szt.
  Zaciskacz do rur Holmatro HPS 60 AU - 1 szt.
  Pompka r?czna Holmatro HTW 300 ABU + w??? - 1 szt.
  Rozpieracz kolumnowy LUKAS CTR 12/575 EN - 1 szt.
  Wspornik LUKAS LSR-CC do rozpieracza kolumnowego - 1 szt.
  Rozpieracz LUKAS LSP 40 EN - 1 szt.
  No??yce LUKAS LS 200 EN - 1 szt.
  Pompa hydrauliczna LUKAS ze zwijad??em DSH 20-2 - 1 szt.
  Przecinak do peda????w LUKAS LC 75/40 z pomp? r?czn? - 1 szt.
  Zestaw ??a??cuch??w ci?gn?cych KSV 8 + adaptery rozpieracza - 1 kpl.
  R?kawice robocze - 3 pary
  Ta??ma ostrzegawcza - 1 szt.
  Kamizelka ostrzegawcza - 3 szt.
  Lampy ostrzegawcze b??yskowe - 6 szt.
  Kliny i podk??ady stabilizuj?ce HOLMATRO - 2 kpl.
  Zawiesie tekstylne do 8 t, 10 m d??ugo??ci - 2 szt.
  Pasy do cystern do 12 t, 10 m d??ugo??ci - 2 szt.

  Szyny Kramera - 1 szt.
  Znaki drogowe - 1 kpl.
  Stojak pod ta??m? ostrzegawcz? - 10 szt.
  Deska ratownicza - 1 szt.
  Szufla metalowa - 1 szt.
  Miot??a - 1 szt.

  Folia do zw??ok - 10 szt.
  Pilarka spalinowa do drewna - 1 szt.
  Pi??a spalinowa do stali i betonu - 1 szt.
  Przewody do poduszek wysokoci??nieniowych 10 m - 1 szt.
  Przewody do poduszek wysokoci??nieniowych 5 m - 2 szt.
  Przewody do poduszek niskoci??nieniowych 10 m - 2 szt.
  Przewody do poduszek niskoci??nieniowych 5 m - 1 szt.
  Przewody rozruchowe - 1 kpl.
  Kanister 10l - 1 szt.
  Zesp???? prostownikowy do ??adowania akumulator??w wraz z urz?dzeniem do zdalnego rozruchu - 1 szt.
  Belka lamp zespolonych dla pojazdu holowanego na podstawie magnesowej wraz ze ??wiat??em obrotowym pomara??czowym - 1 kpl.

  Zawiesie tekstylne do 15 t, 10 m d??ugo??ci - 2 szt.
  Torba PSP ?? R1 - 1 szt.
  Przewody pneumatyczne do pod???czenia sam. holowanego - 2 szt.
  Zblocze do 10 t - 2 szt.
  Zblocze do 6,3 t - 2 szt.
  Zag????wki stabilizuj?ce do deski ratowniczej - 2 szt.

  Osprz?t do ramienia OMARS:
  - siod??o naczepy - 1 szt.
  - uchwyt zaczepowy pod o?? samochodu holowanego - 2 szt.
  - uchwyt zaczepowy pod resor samochodu holowanego - 2 szt.

  Osprz?t do trawersy:
  - uchwyt na ko??o samochodu osobowego - 4 szt.
  - pas tekstylny wytrzyma??o??? 500 kg, 2 m d??ugo??ci - 4 szt.
  - zawiesia tekstylne do trawersy /szerokie/ - 2 szt.
  - ??a??cuch z hakiem i zawiesiem do 5 t, 2 m d??ugo??ci - 2 szt

  Podk??ady rolkowe do przemieszczania ci???ar??w max. 12 t - 1 szt.
  Agregat pr?dotw??rczy Eisseman 2,2 kW - 1 szt.
  Skrzynka narz?dziowa - 1 szt.
  Pasy do spinania ??adunk??w i k???? pojazdu holowanego wytrzyma??o??? 3 t - 2 szt.
  Pasy do spinania ??adunk??w i k???? pojazdu holowanego wytrzyma??o??? 5 t - 6 szt.
  Ga??nica proszkowa 6 kg - 2 szt.
  Zestaw uszczelniaj?cy do cystern Vetter - 1 kpl.
  (pompka no??na, przew??d ci??nieniowy, poduszka uszczelniaj?ca, podk??ady z pianki bezw?glowej zabezpieczaj?ce poduszk? przed dzia??aniem medium, pokrowiec zabezpieczaj?cy poduszk?)

  Poduszki podnosz?ce wysokoci??nieniowych Vetter:
  9 t - 1 szt.
  24 t - 1 szt.
  39 t - 1 szt.
  Sterownik do poduszki wysokoci??nieniowej - 2 szt.
  Reduktor ci??nienia - 1 szt.
  Butle powietrzne - 4 szt.
  Poduszki podnosz?ce niskoci??nieniowe Vetter min. 10 t - 2 szt.
  Sterownik do poduszek niskoci??nieniowych - 2 szt.
  Reduktor - 1 szt.
  Szekle do lin wci?garki:
  - min. 10 t - 4 szt.
  - min. 18 t - 4 szt.
  - min. 25 t - 1 szt.

  Podk??ady stabilizuj?ce drewniane - 4 szt.

  Dodatkowo pomi?dzy zabudow? a kabin? za??ogi jest skrzynia z nast?puj?cym wyposa??eniem:
  M??ot 5 kg - 1 szt.
  M??ot 10 kg - 1 szt.
  Siekiera - 1 szt.
  Siekiero??om - 1 szt.
  Pi??a r?czna do drewna - 1 szt.
  Pi??a r?czna do metali - 1 szt.

  Identyczny pojazd znajduje si? na wyposa??eniu JRG CS PSP w Cz?stochowie