Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 490[L] - KP PSP Parczew

  Komenda Powiatowa PSP w Parczewie
  Komenda Powiatowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Parczewie

  Powiat parczewski zajmuj?cy powierzchnie 952,8 km2, le??y w ??rodkowo - p????nocnej cz???ci wojew??dztwa lubelskiego. Geograficznie obejmuje R??wnin? Parczewsk? oraz p????nocno - zachodni? cz???? Pojezierza ??czy??sko ?? W??odawskiego. Na terenie powiatu znajduje si? og????em 118 miejscowo??ci (???cznie z miastem Parczew), kt??re zamieszkuje ok. 40 ty??. os??b. Ludno??ci nap??ywaj?cej sezonowo (turyst??w) ?? ok. 15 tys. W granicach powiatu znajduje si? 7 gmin w tym: 1 gmina miejsko ?? wiejska (Parczew), oraz 6 gmin wiejskich.


  Wyposa??enie:

  490[L]55 - SLBus - Ford Transit
  490[L]91 - SLOp - Nissan Qashqai
  490[L]98 - SLD?? - Nissan Patrol

  491[L]21 - GBM 0,8/1 - Renault Midliner/ISS
  491[L]22 - GBA 2/16 - Star 14.227/ISS
  491[L]25 - GCBA 5/32 - Mercedes Atego/Szcze??niak
  491[L]39 - GCBM 18/8 - Jelcz 417/Metalchem
  491[L]53 - SHD 25 - Volvo FL6

  491-?1 - ???d?? motorowa
  Agregat proszkowy AP-250
  Agregat pompowy wysokiej wydajno??ci

  ----------------------------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie, Pana bryg. mgr in??. Bernarda Lipko oraz dla wszystkich Stra??ak??w za umo??liwienie wykonania zdj?? i po??wi?cony czas.