Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 315[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.15

  315[W]25 - GCBA 5/32 - Renault Premium/Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy, zabudowany przez ISS Wawrzaszek na podwoziu Renault Premium Lander 410.19. Bli??niaczy w??z znajduje si? w JRG 1 Warszawa. Kabina pojazdu zosta??a specjalnie przed??u??ona i przygotowana przez francusk? firm? Brevet. Wci?garka Ramsey Winch zamontowana z przodu pojazdu zapewnia uci?g o sile 6800 kg. Na dachu znajduj? si? DWP firmy Pohorje o maksymalnej wydajno??ci 3200 l/min. Pojazd zast?pi?? Jelcza 010R Dane pojazdu zosta??y zaczerpni?te ze strony producenta.