Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 303[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 3

  303[L]21 ?? GBA 2/24 ?? Mercedes Benz 1124/JZS typ.024
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu Mercedes Benz 1124 z zabudow? po??arnicz? Jelcza??skich Zak??ad??w Samochodowych, typ 024. Mimo udanej i stosunkowo niezawodnej konstrukcji, auto ze wzgl?du na wiek jak i stan zmianowy w odniesieniu do specyfiki rejonu chronionego, pe??ni rol? drugiego ga??niczego. Pojazd wyposa??ony jest w zestaw narz?dzi hydraulicznych firmy Lukas.