Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 400[O] - Komenda Powiatowa PSP w Brzegu > KP PSP i JRG Brzeg

  401[O]21 ?? GLBA 1,5/10 Mitsubishi Canter/Szcz???niak
  Lekki samoch??d ratowniczo-ga??niczy Mitsubishi jest jednym z trzech takich w wojew??dztwie opolskim. Dwa pozosta??e s??u??? w JRG Namys????w i JRG-1 K?dzierzyn-Ko??le. Brzeski pierwszy wyjazd wyposa??ony jest dodatkowo opr??cz autopompy z fabryczn? LSN, w agregat wysokoci??nieniowy.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy L-1-6-1500-8/1000-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GLBA 1,5/10

  * * *

  Podwozie: Mitsubishi FUSO Canter
  Nap?d: 4x2
  Silnik: o mocy 143 KM
  DMC: 7.490 kg
  DMC z przyczep?: 10.990 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 3.100 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 5.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy (gniazdo z przodu)
  - wyci?garka Superwinch EP 9.0 o uci?gu 4t
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy Motorola GM 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - belka stroboskopowa Elektra LZP z g??o??nikiem 
  - lampa pojedyncza - ZE Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 2120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  - zabudowa: BPS Szcz???niak 
  - rok zabudowy: 2006
  - nr seryjny: 546
  - masa w??asna pojazdu: 4.830 kg
  - ??adowno??? dopuszczalna: 2.660 kg

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 1500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 150 l
  - autopompa: Waterous CPK-2; dwuzakresowa o wydajno??ci 1060 l/min. @ 10bar i 200 l/min. @ 28bar
  - szybkie natarcie (60m)
  - agregat wysokoci??nieniowy Vanguard z LSN o wydajno??ci 25l/min. @ 240bar
  - dozownik piany 3% - 6%
  - 1x nasada ssawna 110 (ty?? pojazdu)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann
  - zestaw PSP-R1
  - 4x AODO
  - 4x butle zapasowe
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas
  - przecinak do peda????w Lukas
  - n???? do pas??w bezpiecze??stwa
  - 4x kliny do stabilizacji
  - 5x kliny drewniane
  - zestaw poduszek podnosz?cych z osprz?tem Holmatro i Sawa
  - sorbent
  - pi??a do drewna Husqvarna
  - pi??a do drewna Stihl
  - 6x w??? t??oczny W-75
  - 6x w??? t??oczny W-52
  - 2x pr?downica 52
  - pr?downica pianowa PP2-15
  - wytwornica pianowa
  - 2x prze???cznik 75/52
  - klucze do hydrant??w
  - klucze do linii ssawnych
  - rozdzielacz
  - linka ratownicza
  - 6x redukacja do hydrantu podziemnego
  - wykrywacz do gazu
  - pirometr
  - eksplozymetr
  - latarki
  - 4x pacho??ki
  - lampa ostrzegawcza
  - ta??ma ostrzegawcza
  - ubrania ??aroodporne lekkie
  - 4x drabina nasadkowa
  - drabina s??upkowa
  - 4x t??umica
  - bosak
  - kilof
  - sagan
  - siekiera
  - no??yce do k????dek
  - sito kominowe
  - szpadel
  - 2x ??opata
  - 2x miot??a