Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 305[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.5

  305[W]73 - SCRw - Jelcz 442/Schmitz
  Jedna z ciekawszych konstrukcji, z tych kt??re mo??na spotka? w??r??d wielu pojazd??w PSP. Cho? pojazd ten powsta?? ju?? w czasie istnienia III Rzeczypospolitej, zosta??a tutaj utrzymana tendencja, kt??ra uwidoczni??a si? w okresie PRL. Zagraniczna zabudowa - rodzime podwozie. Ten pojazd jest r??wnie?? kolejnym dowodem na to, ??e jednak rodzima my??l techniczna by??a w tyle za zagranicznymi konkurentami. Jazda tym pojazdem jest niezbyt komfortowa natomiast zabudowa jest nie do zast?pienia. Drzwi, znajduj?ce si? z lewej strony zabudowy prowadz? do pomieszczenia w kt??rym znajdziemy miejsca siedz?ce dla za??ogi, kabin? prysznicow?, a tak??e rega??y z skrzynkami na sprz?t. Po lewej stronie znajduj? si? r??wnie?? spora skrytka na sprz?t ratowniczy , butle oraz agregat pr?dotw??rczy o mocy 20 kVA. Z ty??u zabudowy znajduj? si? ??uraw hydrauliczny Hiab 071. Po prawej stronie, wewn?trz ogromniej skrytki, usytuowany jest ponton ratowniczy z silnikiem motorowym.