Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 500[Z] - KP PSP Police

  501[Z]26 - GCBA 8/60 - Scania R480/Wawrzaszek
  Wyprodukowana w 2007 r. Scania zast?pi??a w JRG Police GCBA 5/24 Jelcz 010R z 1997 r., kt??ry zosta?? przekazany do OSP KSRG Trzebie??.

  Co ciekawe, pierwotnie og??oszony przetarg dotyczy?? samochod??w czteroosiowych. ??cznie zakupiono 4 takie samochody. Trafi??y one do JRG-2 Szczecin, JRG-2 Koszalin, JRG Ko??obrzeg oraz JRG Police. Zakup by?? mo??liwy dzi?ki ??rodkom z programu Interreg III 2007-2013.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-3-8000-8/6000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 8/60

  * * *

  Podwozie: Scania R480 CB 6x6 EHZ
  Rok produkcji: 2007
  Nap?d: 6x6
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 480 KM
  Kabina: typ CR 16, jednomodu??owa, trzyosobowa o uk??adzie siedze?? 1+1+1
  DMC (admin.): 26.000 kg
  DMC (techn.): 39.000 kg
  DMC zestawu (admin. i techn): 40.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej (admin. i techn.): 9.000 kg
  Maks. dop. obc. osi drugiej (admin./techn.): 9.000/15.000 kg
  Maks. dop. obc. osi trzeciej (admin./techn.): 9.000/15.000 kg

  *Wyposa??enie samochodu:

  - fala ??wietlna
  - 2x gniazdo i statyw szperacza pogorzeliskowego (prz??d + dach)
  - dodatkowe lampy halogenowe
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - o??wietlenie pola pracy (7 lamp halogenowych ?? w tym 2 na dachu)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Webasto)

  *Sygnalizacja poj. uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlna diodowa CODE 3 PSE
  - lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa diodowa Federal Signal Microled 1G (grill)
  - 2x lampa kierunkowa Wesem (ty??)
  - modulator Federal Signal AS 320
  - g??o??nik Federal Signal MS100 Dynamax

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360

  * * *

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  Materia??: kompozyt GRP
  Rok zabudowy: 2007

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 8000 l
  - zbiornik ??r. pian.: 800 l
  - autopompa jednozakresowa Ruberg o wyd. 6000 l/min @ 8 bar
  - dozownik ??r. pian. 1/3/6 %
  - DWP Akron Brass Style 3578 StreamMaster o regulowanej wydajno??ci 1900-5700 l/min; maks. ci??nienie 14 bar; sterowane elektrycznie (r??wnie?? z kabiny kierowcy) lub (awaryjnie) r?cznie; obr??t: 348? w p??aszczy??nie poziomej, 135? w p??aszczy??nie pionowej
  - nisokoci??nieniowa LSN
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada t??oczna 110 (po bokach)
  - 3x nasada ssawna 110 (po bokach, ty??)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 110 (po bokach)
  - 3x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (2x przedzia?? autopompy, dach)
  - zraszacze podwoziowe ?? 3x 2 (pod przednim zderzakiem, przed 2. i za 3. osi?),

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas
  - r?czny zestaw Holmatro
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - agregat pr?dotw??rczy
  - wentylator osiowy
  - pilarka ??a??cuchowa STIHL
  - pi??a do stali i betonu STIHL
  - aparaty ODO + butle zapasowe
  - torba PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - ko??o ratunkowe
  - hydronetka wodna
  - 8x w??? t??oczny W-52-20-?A (160 m)
  - 10x w??? t??oczny W-75-20-?A (200 m)
  - 8x w??? t??oczny W-110-20-?A (160 m)
  - 6x w??? ssawny 110
  - pr?downice wodne proste i typu turbo
  - armatura wodna i pianowa
  - drabina wysuwana trzyprz?s??owa
  - drabina s??upkowa DS 3,1
  - mostki przejazdowe
  - ga??nice
  - sprz?t burz?cy
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia