Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 530[Z] - KP PSP Stargard Szcz.

  531[Z]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/010R
  Najstarszy obecnie samoch??d ga??niczy JRG w Stargardzie jest mimo wszystko ceniony za solidno??? i niezawodno???. Jest wyposa??ony w pe??n? gam? sprz?tu ga??niczego, jakiej mo??na spodziewa? si? po GCBA, w tym w przeno??ne DWP Rosenbauera.

  * * *

  Numer operacyjny syst. '02: 531[Z]25
  Numer rejestracyjny: SMM 2323 (pierwotny)

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/24

  * * *

  Podwozie: Jelcz P422DS
  Rok produkcji: 1999
  Nap?d: 4x2, kat. I - miejskie
  Silnik: WSK ??PZL-Mielec? typu SW680/207/5, wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, o mocy 243 KM
  Liczba/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC admin.: 16.000 kg
  DMC techn.: 17.500 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 32.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 10.000/11.000 kg

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy (analogowy) Motorola DM-3601

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-11
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Zelmet
  - modulator Elfir ZURA 1120/24
  - 2x g??o??nik tubowy

  *Wyposa??enie samochodu:

  - szperacz pogorzeliskowy (+ gniazdo, statyw)
  - o??wietlenie pola pracy

  * * *

  *Zabudowa: Zak??ady Samochodowe Jelcz S.A., Jelcz-Laskowice
  Rok zabudowy: 1999

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??r. pian 500 l
  - autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH30; 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 35 bar
  - wysokoci??nieniowa LSN (prawa strona)
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??
  - 4x nasada t??oczna 75 (2 w przedziale autopompy i 2 z ty??u, pod zabudow?)
  - 1x nasada ssawna 125 (w przedziale autopompy)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony, pod zabudow?)
  - 2x nasada tankowania ??r. pian. 52 (dach, prawa strona)

  * * *

  *Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - motopompa p??ywaj?ca LEDA
  - DWP przeno??ne Rosenbauer
  - agregat pr?dotw??rczy
  - wentylator osiowy
  - pilarka ??a??cuchowa
  - przecinarka do stali i betonu
  - 4x AODO (w skrytce) + butle zapasowe
  - 6x w??? t??oczny W-25-20-?A (120 m)
  - 10x w??? t??oczny W-52-20-?A(200 m)
  - 12x w??? t??oczny W-75-20-?A (240 m)
  - 2x W75 do tankowania hydrantowego
  - w???e ssawne
  - 4 prz?s??a drabiny nasadkowej DN 2,7 (aluminiowe)
  - drabina s??upkowa D 3,1
  - ubrania ??aroodporne
  - kanistry z paliwem do sprz?tu silnikowego
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - zestaw narz?dzi
  - wywa??arka do drzwi Holmatro + pompa r?czna
  - wytwornice i pr?downice pianowe
  - pr?downice wodne
  - armatura wodna, w tym zbieracz 2x110/125
  - t??umice
  - mostki przejazdowe
  - sprz?t do sprz?tania miejsca zdarzenia / sprz?t burz?cy
  - latarki
  - linki ratownicze