Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 304[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 4

  304[L]21 GBA 2,5/25 MAN TGL 12.240/Stolarczyk
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy zabudowany na podwoziu MAN TGL 12.240, przez P.U.H. Stolarczyk. Pojazd zosta?? pozyskany dzi?ki wsparciu finansowemu KG PSP oraz Narodowego i Wojew??dzkiego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej. Auto pozyskane pod koniec 2009 roku, swoj? s??u??b? rozpocz???o w JRG 1 w Lublinie. Nast?pnie w czerwcu 2010 trafi?? do nowo powsta??ej jednostki nr 4 gdzie pe??ni funkcj? pierwszego wyjazdu.
  ***
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/24
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2500-8/2550-1 
  ***
  Dane techniczne:
  Podwozie: MAN TGL 12.240
  Rok produkcji: 2009
  Nap?d: 4x2 (kat. I)
  DMC techn.: 12 000 kg
  Silnik: 176 kW (240 KM)
  Kabina: brygadowa 6-miejscowa w uk??adzie miejsc 1+1+4
  ***
  Zabudowa:
  Poszycie: stal nierdzewna
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 7, zamykane roletami aluminiowymi
  Zbiornik wody: kompozyt ?? 2500 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: kompozyt ?? 250 litr??w 
  Autopompa: dwuzakresowa Stolarczyk S 20 HP wyd. 2550 l/ - 8 bar, 400 l/min - 40 bar
  Dzia??ko wodno-pianowe: Stolarczyk DWP 16 o wydajno??ci 1600 l/min
  Linia szybkiego natarcia 60 m
  ***
  Wyposa??enie (min.):

  - armatura wodno-pianowa
  - pilarka spalinowa do drewna
  - przecinarka tarczowa do stali i betonu
  - zestaw hydrauliczny Lukas 
  - wentylator oddymiaj?cy
  - podk??ady do stabilizacji pojazd??w
  - pacho??ki drogowe
  - drabina nasadkowa 2,73
  - sprz?t ratownictwa medycznego (torba, nosze, szyny Kramera)
  - agregat pr?dotw??rczy
  - aparaty ODO