Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 380[L] - Komenda Miejska PSP w Zamo??ciu > 382[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Szczebrzeszynie

  382[L]21 ?? GBA 2,5/25 ?? Star 12.157/Stolarczyk
  ??redni Star z JRG Szczebrzeszyn przez wi?kszo??? swojej s??u??by by?? pierwszym wyjazdem jednostki. Sytuacja zmieni??a si? pod koniec 2011 roku, kiedy to do jednostki dotar?? nowy GCBA na podwoziu MAN. Dzi?? ??ma??y? Stolarczyk jest przede wszystkim dysponowany do wypadk??w komunikacyjnych oraz innych miejscowych zagro??e??. Do walki z ogniem je??dzi ju?? stosunkowo rzadko.

  * * *
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/25
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2500-8/2500-1

  * * *

  *Dane techniczne:

  Podwozie: Star/Man M69 0303 12.157
  Nap?d: 4x2 (kat. I)
  DMC: 12 000 kg
  Silnik: 115 kW (157 KM)
  Kabina: brygadowa 6-osobowa w uk??adzie miejsc 1+1+4

  * * *
  *Zabudowa:

  Producent: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce
  Poszycie: aluminium
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 7, zamykane roletami aluminiowymi
  Zbiornik wody ?? stal nierdzewna ?? 2500 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? stal nierdzewna ?? 250 litr??w
  Autopompa: dwuzakresowa STOLARCZYK S 20 HP, wydajno??? 2550 dm3/min - 8 bar,
  400 dm3/min - 40 bar, dozownik - DSP 120 - 3% i 6%
  Nasady: 1x tankowania geodezyjnego 110, 1x tankowania hydrantowego 75, 2x tankowania ??rodka pianotw??rczego 52, 2x t??oczna 75
  Szybkie natarcie 60m
  Dzia??ko wodno-pianowe, typ Stolarczyk DWP 16

  * * *
  Wyposa??enie (m. in.):
  Maszt o??wietleniowy 2x1000 W/230 V
  Zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas
  Wywa??arka do drzwi Lukas
  Pilarka spalinowa do drewna
  Przecinarka tarczowa do stali i betonu
  Przeno??ny masz o??wietleniowy
  Agregat pr?dotw??rczy
  Pacho??ki drogowe
  Sprz?t do ratownictwa medycznego (torba, nosze, szyny, opatrunki hydro??elowe)
  Armatura wodno-pianowa
  Motopompa szlamowa
  Sprz?t burz?cy
  Drabina
  Aparaty ODO
  Podk??ady stabilizuj?ce
  Poduszki ci??nieniowe Vetter