Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 520[D] - Komenda Powiatowa PSP w O??awie > 522[D] JRG Jelcz - Laskowice

  522[D]21 ?? GBA 2,5/20 ?? MB Atego 1326/Germaz
  Bardzo popularny na Dolnym ??l?sku, cho? trapiony przez pewne niedoskona??o??ci ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy Mercedes-Benz Atego w zabudowie wroc??awskiej firmy Germaz.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-10/2000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/20

  ***

  Numer operacyjny: 522[D]21
  Numer rejestracyjny: DOA 05500

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Atego 1326 AF
  Rocznik: 2007
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  DMC: 14.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 10.400 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - szperacz pogorzeliskowy (+ gniazdo z przodu)
  - wyci?garka
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - o??wietlenie pola pracy
  - nawigacja GPS
  - fala ??wietlna

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM-360
  - radiotelefony nasobne Motorola GP-360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlno-d??wi?kowa Elektra LZP 2XGW
  - lampa pojedyncza Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Federal Signal Microlight (grill)
  - 2x lampa kierunkowa diodowa Federal Signal LD-116 (ty??)
  - generator sygna????w d??wi?kowych Zura 5120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: Dom Samochodowy Germaz Sp. z o. o., Wroc??aw
  Rok zabudowy: 2007

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 2.500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - autopompa: J??hstadt TO 3000, dwuzakresowa, o wyd. 2000 l/min @ 10 bar i 250 l/min @ 40 bar
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (przedzia?? autopompy)
  - 4 zraszacze (po 2 z przodu i w ??rodkowej cz???ci pojazdu)

  ***

  Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - pe??ny zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa spalinowa, pompa r?czna, no??yce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, wywa??arka do drzwi, zestaw ??a??cuch??w, wspornik progowy)
  - motopompa p??ywaj?ca
  - agregat pr?dotw??rczy 
  - wentylator oddymiaj?cy 
  - przecinarka do stali i betonu STIHL
  - 2x pilarka ??a??cuchowa do drewna STIHL 
  - AODO (w zabudowie)
  - 4x butla zapasowa
  - butla z tlenem
  - zestaw klin??w i podk??ad??w
  - ko??o ratunkowe
  - ubrania lekkie chemiczne
  - zapory sorpcyjne
  - sorbent + w??zek
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - w???e t??oczne W-75
  - w???e t??oczne W-52
  - w???e ssawne 110
  - armatura wodna i pianowa
  - stojak hydrantowy + klucz
  - ga??nice 
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia
  - drabina wysuwana aluminiowa 2-prz?s??owa D10W