Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia w lasach Nadle??nictwa Cybinka ?? Maczk??w, 14.05.2011

  14 maja 2011 w lasach Nadle??nictwa Cybinka, na p????noc od miejscowo??ci Maczk??w, mia??y miejsce ?wiczenia JRG S??ubice, Ochotniczych Stra??y Po??arnych gminy Cybinka oraz OSP w KSRG z s?siedniej gminy Rzepin pod kryptonimem ??Maczk??w 2011?. Celem ?wicze?? by??o przygotowanie jednostek OSP na tegoroczny sezon po??arowy. Prze?wiczono budow? linii obronnej przed zbli??aj?cym si? frontem po??aru na odcinku 280 metr??w, przy u??yciu 7 ??rednich samochod??w ga??niczych. Podawano ???cznie 14 pr?d??w wody. Zaopatrzenie wodne zorganizowano w oparciu o otwarty zbiornik przeciwpo??arowy 60 m3 oraz cystern? z JRG S??ubice. Wod? ze zbiornika pompowa?? najpierw zast?p z OSP Kowal??w, a p????niej GCBA Iveco z JRG. Dostarczanie wody do kolejnych samochod??w realizowano metod? przet??aczania/przepompowywania z wykorzystaniem zbiornik??w i /lub tylko/ autopomp kolejnych samochod??w. Po zako??czeniu ?wicze?? i uzupe??nieniu ??beczek? (m.in. z rzeki Ilanki), uczestnicy ?wicze?? udali si? do nale???cego do Nadle??nictwa Rzepin wigwamu w Nowym M??ynie na om??wienie ?wicze?? oraz pocz?stunek.

  SiS bior?ce udzia?? w ?wiczeniach:

  **JRG PSP S??ubice:

  391[F]26 - GCBA 8/42 - Iveco Trakker/Auto-SHL
  391[F]39 - GCBM 18/16 - Renault Premium/Metalchem
  391[F]90 - SLOp - Ford Maverick

  **OSP ?? gmina Cybinka

  399[F]01 - GBA 2,5/16 - MB Atego/Stolarczyk - OSP KSRG Cybinka
  399[F]03 - GBA 2,5/16 - Star 266/Osiny - OSP KSRG Cybinka
  398[F]01 - GBA 2,5/16 - Iveco Magirus 130D9/Osiny - OSP Bia??k??w
  398[F]02 - GBM 2,5/8 - Star 244/JZS 008 - OSP Grzmi?ca
  398[F]03 - GBA 2,5/16 - Magirus Deutz 170D11/Magirus - OSP Radzik??w
  398[F]08 - GBA 2/22 - IFA W50LA/Luckenwalde - OSP S?d??w

  **OSP ?? gmina Rzepin

  399[F]63 - GBA 2,5/16 - MB Atego/Moto-Truck - OSP KSRG Rzepin
  398[F]61 - GCBA 5,5/32 - Jelcz 315/Osiny - OSP KSRG Kowal??w

  **Nadle??nictwo Cybinka

  GLBM 0,4/1 - Land Rover Defender/Team