Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Wypadki i inne miejscowe zagro??enia > Wypadek drogowy - Rawa Mazowiecka - 12.03.2011

  W dniu 12 marca oko??o godziny 10.00 na skrzy??owaniu drogi krajowej nr 8 z ulic? Katowick? w Rawie Mazowieckiej dosz??o do wypadku drogowego z udzia??em trzech pojazd??w: ci???arowego Volvo, Hondy Civic oraz Fiata Punto. Jak podaje dla kontaktTVN24 Karolina Soko??owska z KPP w Rawie Mazowieckiej: "Kierowca samochodu osobowego marki Punto, jad?cego w Warszawy w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, aby unikn?? zderzenia z samochodem, kt??ry zatrzyma?? si? przed sygnalizacj? ??wietln?, odbi?? w lewo. Kierowca straci?? panowanie nad pojazdem. Punto uderzy??o w ci???ar??wk?, nast?pnie odbi??o si? i uderzy??o kolejno w dwa samochody. Przyczyn? wypadku by??a najprawdopodobniej nadmierna pr?dko??? ?? informuje rzecznika rawskiej policji. Na
  miejscu zdarzenia pojawi??y si? 3 zast?py: GCBA 5/24 Scania P380 i SLRt Renault Mascott z JRG
  Rawa Mazowiecka oraz GCBA 5/32 Jelcz 325 z OSP Kurzeszyn. Zadaniem stra??ak??w by??o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja poszkodowanych z pojazd??w, przygotowanie i zabezpieczenie l?dowiska. Ponad to na miejscu opr??cz standardowych s??u??b takich jak policja czy pogotowie ratunkowe, dzia??a??y r??wnie?? dwa zespo??y Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ewakuuj?c z miejsca wypadku podr????uj?cych Fiatem. Ratownik 12 przetransportowa?? ofiar? wypadku do Warszawy, natomiast ratownik 18 podj??? transport drugiej osoby poszkodowanej do ?odzi. Jedynie na czas l?dowania ??mig??owc??w droga by??a ca??kowicie nieprzejezdna poniewa?? pos??u??y??a jako miejsce przyziemienia dla lataj?cych karetek. Warto wspomnie?, ??e oko??o miesi?c temu na tym skrzy??owaniu mia?? miejsce ??miertelny wypadek w wyniku kt??rego zgin???o dw??ch m??odych m???czyzn. W??wczas uszkodzony sygnalizator zosta?? wymieniony na nowy. Sygnalizacje ??wietlna uruchomiono ponownie w przeddzie?? kolejnego wypadku.

  *JRG Rawa Mazowiecka:

  521[E]21 - GCBA 5/36 - Scania P380/ISS

  521[E]44 - SLRt - Renault Mascott/ISS

  *OSP Kurzeszyn:

  529[E]xx ?? GCBA 5/32 Jelcz 325

  *PR Rawa Mazowiecka:

  Zespo??y P-1 i S

  *Lotnicze Pogotowie Raunkowe:

  Ratownik 12 - EC135 SP-HXW - Warszawa

  Ratownik 18 - EC135 SP-HXR - P??ock

  *Radiowozy Policji