Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 400[O] - Komenda Powiatowa PSP w Brzegu > KP PSP i JRG Brzeg

  401[O]26 ?? GCBA 5/36 Scania P400/ISS Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratowniczo ?? ga??niczy zabudowany na podwoziu Scania P400 jest jednym z 6 takich pojazd??w zakupionych w ramach projektu ??Bezpieczne Po??udnie - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ci?gach komunikacyjnych Polski po??udniowej?, wsp????finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozosta??e auta trafi??y do JRG Krapkowice i JRG Strzelce Opolskie (woj. opolskie), JRG-4 Krak??w, JRG-2 Tarn??w i JRG Wolbrom (woj. ma??opolskie). Liderem przetargu by??a KW PSP Katowice.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/36

  * * *

  Podwozie: Scania P400 CB 4x4EHZ
  Nap?d: 4x4
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 400 KM
  DMC (admin.): 18.000 kg
  DMC (techn.): 21.500 kg
  DMC zestawu (admin./techn.): 40.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 8.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 13.000 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - maszt o??wietleniowy Fireco 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy
  - nawigacja GPS
  - kamera cofania
  - 2x pulsacyjna pomara??czowa lampa z ty??u pojazdu

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy Motorola GM 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - belka ??wietlna: 2LED GW
  - lampa pojedyncza: SOL3LED
  - lampy kierunkowe:  Gamet LED 
  - generator sygna????w d??wi?kowych: GAM-150
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  - zabudowa:  In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 
  - miesi?c/rok zabudowy: 08/2010

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 5000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  - autopompa: dwuzakresowa Ruberg R40/2,5 o wydajno??ci 3600 l/min. @ 8bar i 250 l/min. @ 40bar
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia (60m)
  - dozownik ??r. pian. 1/3/6 %
  - DWP Pohorje o maksymalnej wydajno??ci 2400 l/min, regulowanym strumieniu oraz z nak??adk? do podawania piany ga??niczej
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (przedzia?? autopompy, dach)
  - 2x nassada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 4x zraszacze podwoziowe: 2 pod przednim zderzakiem, 2 za kabin?;

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):
  - 4x AODO (w kabinie)
  - butle zapasowe
  - zestaw PSP-R2
  - kamizelka KED
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas
  - agregat pr?dotw??rczy Honda GX 390
  - przeno??ny agregat pr?dotw??rczy Honda
  - 2x ubranie ??aroochronne
  - 3x pi??a do drewna
  - pi??a do stali i betonu
  - sorbent
  - wentylator oddymiaj?cy
  - koc ga??niczy
  - sito kominowe
  - 10x w??? W-75
  - 8x w??? W-52
  - w???e ssawne
  - pr?downica 75
  - 4x pr?downica 52
  - pr?downica pianowa PP 2/15
  - wytwornica pianowa
  - 3x prze???cznik 75/52
  - rozdzielacz
  - 2x kurtyna wodna
  - stojak hydrantowy
  - klucze do hydrantu podziemnego
  - zbieracz
  - siode??ko w???owe
  - zasysacz Z-2
  - wid??y
  - miot??y
  - bosaki
  - hooligan
  - linka gospodarcza
  - drabina przystawna D10W
  - ta??ma ostrzegawcza
  - pacho??ki
  - latarki LED