Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Zak??adowa Stra?? Po??arna LOTOS Stra?? Sp. z.o.o - Gda??sk

  2 - GCBA 13,5/80 MAN TGA 33.460/Ziegler
  Ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu MAN 33.460 zabudowany przez firm? Ziegler.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: S-1-2-13500-10/8000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 13,5/80

  * * *

  Numer operacyjny: 2
  Numer rejestracyjny: GD 9967H

  * * *

  Podwozie: MAN TGA 33.460
  Nap?d: 6x4
  Silnik: 6 cylindr??w, 12.816 cm?, 460 KM
  Skrzynia bieg??w: manualna, 16-biegowa
  Rozstaw osi: 3.600 mm
  DMC: 33.000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -dzia??ko wodno-pianowe

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -lampy kierunkowe Bosch RKLE 150
  -modulator H?nsch

  * * *

  *Zabudowa: Ziegler
  *Technologia:
  -tradycyjna, aluminiowa i stal nierdzewna
  -skrytki: 5 w uk??adzie 2+2+1
  -rolety: aluminiowe py??o i bryzgosczelne

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 5000 l.
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 7500 l.
  -autopompa: Ziegler FPN 10-8000-1H
  -DWP zdalnie sterowane o wydajno??ci 8000 l./min.
  -szybkie natarcie 60 m.
  -4 x nasada t??oczna W110 (po 2 na stron?)
  -4 x nasada t??oczna W75 (po 2 na stron?)
  -5 x nasada zasilaj?ca W110 (po 2 na stron?, 1 z ty??u zabudowy)
  -2 x nasada zasilaj?ca W75 (po 1 na stron?)
  -2 x nasada ssawna W110 (z ty??u zabudowy)
  -nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego W52 (z ty??u zabudowy)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - aparaty ODO
  - ubrania ??aroodporne
  - DWP
  - wytwornice do piany ci???kiej
  - wytwornice do piany ??redniej
  - podstawowa armatura po??arnicza
  - drobny sprz?t burz?cy
  - odcinki t??oczne W110, W75, W52
  - odcinki ssawne
  - zestaw lin asekuracyjnych