Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 340[F] - Komenda Miejska PSP w Zielonej G??rze > 342[F] - JRG-2 Zielona G??ra

  Quad ?? Yamaha Grizzly 700 Fi
  Quad trafi?? na wyposa??enie JRG-2 w 2010 r. Zakup zrealizowano ze ??rodk??w z bud??etu pa??stwa. Przeznaczony jest przede wszystkim do dzia??a?? przeciwpowodziowych, ale w razie potrzeby mo??na zainstalowa? na nim tak??e ma??y p??ug do od??nie??ania placu przy jednostce.