Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Manewry OSP z KSRG pow. lubelskiego w gm. Niedrzwica Du??a - 16.10.2010

  Na terenie gminy Niedrzwica Du??a odby?? si? tegoroczny rajd ?wiczebny jednostek OSP w???czonych w struktury KSRG z powiatu lubelskiego. Zmagania podzielono na 6 etap??w, zr????nicowanych ze wzgl?du na posiadany sprz?t. Poszczeg??lne konkurencje to:
  1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazd??w.
  2. Praca w aparatach ochrony dr??g oddechowych.
  3. Stawianie kurtyn wodnych.
  4. Ratownictwo drogowe lub o??wietlenie terenu akcji.
  5. Podanie dw??ch pr?d??w ga??niczych, jeden wody, jeden piany.
  6. Ratownictwo medyczne.
  Najlepsze wyniki jednostki uzyska??y na etapie II i na etapie IV. Najwi?cej trudno??ci uczestnikom przysporzy??y etapy III i VI.
  Ostateczne wyniki przedstawiaj? si? nast?puj?co:
  1. OSP M?t??w gmina G??usk; ocena jednostki 5,34
  2. OSP Moszenki gmina Jastk??w ; ocena jednostki 5,25
  3. OSP Garb??w gmina Garb??w; ocena jednostki 5,17
  4. OSP Zakrzew gmina Zakrzew; ocena jednostki 5,0
  5. OSP Babin gmina Be????yce; ocena jednostki 5,0
  6. OSP Pawlin gmina Konopnica; ocena jednostki 5,0

  Najni??sza ocena jednostki OSP : to wynik 3,34