Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 430[L] - KP PSP Krasnystaw

  431[L]25 ?? GCBA 5/40 ?? MAN LE 18.280
  Auto przez d??ugi okres swojej s??u??by w JRG Krasnystaw, pe??ni??o rol? drugiego rzutu. Dopiero po przyj??ciu nowego ??redniego, zosta??o cz???ciowo rozbrojone (zdj?to np. zestaw hydrauliczny) i przemianowane do roli typowego ci???kiego ga??niczego.

  ** *
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/4000-1

  * * *
  Podwozie: MAN LE 18.280
  DMC (techn.): 18000 kg
  Silnik: moc 280KM
  Nap?d: 4x2 (kat I)
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa, w uk??adzie 1+1+4

  * * *

  Zabudowa:  Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  Poszycie: aluminium
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 9, zamykane roletami aluminiowymi
  Zbiornik wody ?? stal nierdzewna ?? 5000 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? stal nierdzewna ?? 500 litr??w

  * * * 

  Uk??ad wodno-pianowy:
  -autopompa: dwuzakresowa Rosenbauer o wydajno??ci 4000 l/min ?? 8 bar
  -zbiornik wody: 5000 l
  -zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 500 l
  -dozownik ??rodka pianotw??rczego 3% i 6%
  -wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia
  -DWP Stolarczyk 24

  * * *

  Wyposa??enie (m.in):  - zestaw PSP R1
  - deska ortopedyczna
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - wentylator osiowy
  - pilarka
  - pila do stali i betonu
  - agregat pr?dotw??rczy
  - 4x AODO
  - drabina ratownicza
  - odcinki
  - wyposa??enie strony ssawnej
  - armatura wodna
  - pr?downice wodne
  - pr?downice pianowe
  - wytwornica pianowa 
  - ubrania ??aroodporne ??rednie i ci???kie
  - zestaw sprz?tu do zabezpieczenia terenu dzia??a??
  - sprz?t burz?cy i pionierski