Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [S] - woj. ??l?skie > 300[S] - Komenda Miejska PSP w Katowicach > 301[S] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1

  301[S]21 - GBA 2,5/25 Renault Midlum 300.15/ISS Wawrzaszek
  ??redni samoch??d wodno-pianowy na podwoziu Renault Midlum 300.15
  Zabudowany zosta?? przez firm? ISS Wawrzaszek z Bielska

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2500-8/2500-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/25

  * * *

  Numer operacyjny: 301[S]21
  Numer rejestracyjny: SK 3990X

  * * *

  Podwozie: Renault Midlum 300.15
  Silnik: DXi o mocy 295 KM
  Nap?d: 4x2
  DMC: 15000 kg
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa; miejsca w uk??adzie 1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy 2x500W
  -6 lamp halogenowych o??wietlenia pola pracy
  -fala ??wietlna na tyle zabudowy
  -kamera cofania
  -terminal status??w

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  -radiotelefon nasobny analogowy Motorola GP360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -modulator PW Gamet - GAM 150
  -belka Federal Signal
  -lampy kierunkowe Gamet Makroled

  * * *

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych - WAWRZASZEK Piotr - Bielsko-Bia??a
  *Technologia:
  -kompozyt, aluminium, stal nierdzewna
  -skrytki: 7 w uk??adzie 3+3+1

  -rolety: aluminiowe py??o i bryzgosczelne

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 2500 l.
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l.
  -autopompa: Ruberg R30/2.5; dwuzakresowa o wydajno??ci 2500 l/min przy ci??nieniu 0,8 MPa i 400 l/min przy ci??nieniu 4 MPa
  -DWP 1600 l/min
  -szybkie natarcie: 60 m.

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  -zestaw hydrauliki si??owej Lukas
  -turbowentylator
  -pi??a do stali i betonu Stihl
  -pi??a do drewna Stihl
  -poduszki wysokoci??nieniowe
  -zestaw do zabezpiecznia miejsca zdarzenia
  -6 x aparaty OUO
  -zestaw PSP-R1
  -kasetony na w???e
  -4 butle zapasowe do AOUO
  -agregat pr?dotw??rczy
  -sorbenty
  -opryskiwacz
  -ga??nice
  -drobny sprz?t burz?cy
  -miot??y, ??opaty, wid??y
  -odcinki t??oczne W52,W75
  -drabina aluminiowa
  -podstawowa armatura wodno-pianowa