Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Zak??adowa Stra?? Po??arna LOTOS Stra?? Sp. z.o.o - Gda??sk

  3 ?? GCPr 10000 MAN TGA 33.440/Ziegler
  Ci???ki proszkowy MAN TGA 33.440 zabudowany przez firm? Ziegler.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCPr 10000

  * * *

  Numer operacyjny: 3
  Numer rejestracyjny: GD 6998T

  * * *

  Podwozie: MAN TGA 33.440
  Nap?d: 6x4
  Silnik: 6-cio cylindrowy, 10.518 cm?, 440 KM
  Skrzynia bieg??w: automatyczna, 12 bieg??w
  DMC: 33.000 kg.
  Masa w??asna: 9065 kg
  Rozstaw osi: 3.900 mm.
  Ilo??? miejsc: 4 (1+1+1+1)
  Wymiary:
  -D??ugo???: 8,5 m
  -Szeroko???: 2,5 m
  -Wysoko???: 3,5 m

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -dzia??ko proszkowe

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -2 lampy pojedyncze Hella KL 8000 na kabinie
  -1 lampa pojedyncza Hella KL 7000
  - lampy kierunkowe Hella BSX-micro

  * * *

  *Zabudowa: Ziegler
  *Technologia:
  -tradycyjna, aluminiowa i stal nierdzewna
  -skrytki: 5 w uk??adzie 2+2+1
  -rolety: aluminiowe py??o i bryzgosczelne

  *Agregat proszkowy

  - producent: Minimax przy wsp????pracy Zander Aufbereitungstechnik
  - zbiornik na proszek ga??niczy: 2 x 5000 kg.
  - ci??nienie robocze: 40 bar.
  - dzia??ko proszkowe Minimax PW 15-50 zamontowane na dachu: 60 kg/s
  - 2 linie SN 60 m. o wydajno??ci od 2,5 do 5 kg/s

  ***

  Przewo??one wyposa??enie:

  - aparaty ODO
  - zestaw lin asekuracyjnych