Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > O??rodek Szkolenia KW PSP w ??wiebodzinie

  220[F]85 - GLBA 1/1,25 - Iveco Daily 65C17/Moto-Truck
  Samoch??d zosta?? zakupiony przez KW PSP na potrzeby o??rodka w 2011 r., przy wsparciu finansowym WFO??iGW w Zielonej G??rze. Podobnie jak GBA Star/MAN, s??u??y do cel??w szkoleniowych. Na jego wyposa??eniu znajduj? si? m.in. dwa zestawy hydrauliczne (Holmatro i Lukas), zestaw poduszek podnosz?cych i wentylator osiowy/APL.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300 : GLBA 1/1,25
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy L-1-6-1000-40/125-1

  * * *

  Podwozie: Iveco Daily 65C17
  Rok produkcji: 2011

  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 125 kW/170 KM

  DMC: 6.300 kg
  DMC zestawu: 9.800 kg
  Maks. dop. obci???enie osi przedniej: 2.300 kg
  Maks. dop. obci???enie osi tylnej: 5.000 kg

  Rozstaw osi: 4350 mm

  Liczba/uk??ad miejsc: 6 (1+1+4)

  * * *

  Zabudowa: P.U.H. Moto-Truck Leszek Chmiel, Kielce

  Rok zabudowy: 2011
  Nr fabryczny zabudowy: MT-103/2011
  Nr ??w. dop. CNBOP: 0781/2010

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody 1000 l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego 100 l
  -autopompa jednozakresowa wysokoci??nieniowa Moto-Truck typu AW 125/40; wyd. 125 l/min @ 40 bar
  -wysokoci??nieniowa LSN (60m)
  -2x nasada tankowania hydrantowego 75 (w przedziale autopompy, prawa strona)
  -2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty??)

  *Wyposa??enie samochodu:

  -maszt o??wietleniowy 4x 500 W
  -szperacz pogorzeliskowy
  -niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  -o??wietlenie pola pracy (5 lamp)

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  -3x lampa pojedyncza diodowa Elektra LBL-2000
  -2x lampa kierunkowa diodowa
  -modulator Elfir ZURA 1120

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiostacja samochodowa Motorola GM-360

  *Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  -zestaw hydrauliki si??owej Holmatro (pompa spalinowa, no??yce CU 4020 GP, urz?dzenie kombi CT 3150)
  -zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa spalinowa, urz?dzenie kombi LKS 20 EN)
  -zestaw poduszek podnosz?cych wysokoci??nieniowych z osprz?tem
  -agregat pr?dotw??rczy
  -wentylator osiowy/APL
  -drabina ratownicza wysuwana, dwuprz?s??owa, 10-metrowa
  -pi??a do stali i betonu STIHL TS 420
  -sprz?t burz?cy
  -2x AODO
  -butle ze sprz???onym powietrzem
  -2x GP-6x
  -3x odcinek W-75
  -3x odcinek W-52
  -apteczka