Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 500[Z] - KP PSP Police

  *501[Z]21 - GBA 2/24 - MAN LE 14.285/Wawrzaszek
  Opis z 2012 r.:

  MAN zast?pi?? GBA 2,5/16 Star 244/Jelcz 005M, kt??ry je??dzi obecnie w OSP Police.

  Najpopularniejszym ??rednim samochodem ratowniczo-ga??niczym w zachodniopomorskich JRG jest bez w?tpienia uterenowiony MAN LE/Wawrzaszek. Samochody te by??y pozyskiwane przez KW PSP Szczecin w latach 2003-2004, przy wsparciu finansowym z programu PHARE. Egzemplarz policki pochodzi ze starszej serii, tj. rocznika 2003.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/24

  * * *

  Numer operacyjny syst. '02: 501[Z]21
  Numer rejestracyjny: ZPL T308

  * * *

  Podwozie: MAN LE 14.285 LAC
  Rok produkcji: 2003
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  DMC techn.: 14.000 kg
  Dop. obci???enie osi przedniej: 5.200 kg
  Dop. obci???enie osi tylnej: 9.000 kg
  Silnik: MAN, wysokopr???ny, 206 kW/~280 KM
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu), statyw
  - o??wietlenie pola pracy

  *Sygnalizacja poj. uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Wesem
  - g??o??nik Elektra LZ 350 G
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy (analogowy) MotorolaGM 360
  - radiotelefony nasobne Motorola GP360

  * * *

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 2000 l
  - Zbiornik ??rodka pian.: 200 l
  - Autopompa: dwuzakresowa Ruberg R30/2,5; wyd. 2400 l/ @ 8 bar, 250 l/min @ 40 bar
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach),
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona),
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona),
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy).
  - DWP dachowe POHORJE-Mirna Gasilni Top GT-2400 o wyd. 800-2400 l/min @ 10 bar
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia o d??ug. 80m.

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa spalinowa rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, osprz?t)
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara-1
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa
  - 2 prz?s??a drabiny nasadkowej (drewnianej)
  - wentylator osiowy
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pi??a do stali i betonu Partner
  - pilarka ??a??cuchowa
  - 5x AODO (4 w kabinie + 1w skrytce) + 7x butla zapasowa
  - aparat ucieczkowy
  - 2x ubranie ??aroodporne
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - 10x odcinek t??oczny W-75-20-?A (200 m)
  - 8x odcinek t??oczny W-52-20-?A (160 m)
  - w???e ssawne 110
  - hydronetka
  - armatura wodno-pianowa
  - ga??nice proszkowe
  - latarki
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia