Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [K] - woj. ma??opolskie > OSP KSRG Bia??ka

  539[K]51 - GCBA 5/36 - Scania P400CB/WISS
  Ci???ki samoch??d wodno pianowy na podwoziu Scania P400CB zabudowany przez firm? ISS Wawrzaszek z Bielska-Bia??ej.
  Samoch??d zakupiony w 2014 roku przy wsp????finansowaniu KG PSP, ZOSP RP oraz WFO??iGW.
  W OSP Bia??ka Scania zast?pi??a GCBA 5/32 Jelcza 325.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/36

  * * *

  Numer operacyjny: 539[K]51
  Numer rejestracyjny: KSU 98F1

  * * *

  Podwozie: Scania P400CB
  Wymiary: 8525x2525x3380 mm
  DMC: 18 000 kg
  Pojemno??? skokowa: 12 142 ccm
  Moc: 400 KM (294 kW)
  Nap?d: 4x4
  Zbiornik wodny: 5 000 l
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  Rocznik: 2014
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa, w uk??adzie 1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy 2x1000W
  -7 lamp o??wietlenia pola pracy
  -wyci?garka elektryczna 8 t.
  -szperacz pogorzeliskowy
  -4 halogeny LED na przodzie
  -terminal status??w
  -nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  -radiotelefon nasobny analogowy Motorola GP360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -2x Federal Signal Legend Mini
  -8x lampa kierunkowa LED Federal Signal
  -1x lampa ostrzegawcza LED B12
  -modulator Federal Signal PA300 + dwa g??o??niki Code3 100W

  * * *

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych - WAWRZASZEK Piotr - Bielsko-Bia??a
  *Technologia:
  -tradycyjna, aluminiowa i stal nierdzewna

  -skrytki: 7 w uk??adzie 3+3+1

  -rolety: aluminiowe py??o i bryzgosczelne

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 5000 l.
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l.
  -autopompa: autopompa: dwuzakresowa Ruberg R 40/2,5 o wydajno??ci 3600 l/min ?? 8 bar, 250 l/min ?? 40 bar
  -Dzia??ko wodno- pianowe Pohorie max 3200dm3/min
  -wysokoci??nieniowa linia SN 60 m (prawa strona)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  Skrytki:

  -Agregat pr?dotw??rczy FOGO FH 3541
  -Maszt o??wietleniowy zamontowany na sta??e o wysoko??ci 6m, z naja??nicami 2x1000W, wysuwany pneumatycznie firmy FIRECO
  -Maszt o??wietleniowy przeno??ny ze statywem 2x50W LED firmy RALLYELECTRONICS
  -Kanister z benzyn? 5l
  -Ga??nica ABC 6kg ?? 2szt.
  -Pr?downica TURBO 52 ?? 2 szt.
  -Pr?downica POHORJE 52 ?? 1szt.
  -WT-52 20m ?? 10szt.
  -WT-75 20 ?? 10szt.
  -WT-75 do tankowania 10m ?? 1 szt.
  -Zbieracz 75/2x52
  -Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 ?? 2szt.
  -Siode??ko w???owe
  -Linia szybkiego natarcia 61m, z pr?downic? Protek wraz z nak??adk? do podawania piany
  -Redukcja 75/52 ?? 2szt.
  -Redukcja 110/75 ?? 2szt.
  -Pokrywa nasady 75 ?? 2szt.
  -Kurtyna wodna regulowana 52
  -Klucze do w???y 3szt.
  -Klucze do hydrantu 2szt.
  -Kanister z ON 20l
  -Rozsiewacz do sorbentu
  -Znak UWAGA
  -Wentylator oddymiaj?cy FOGO
  -Siekiera FISKARS
  -Hooligan
  -M?OT 5kg
  -Ratka 40cm
  -Ratka 60cm
  -No??yce do pr?t??w
  -Pi??ka do metalu ?? r?czna
  -Pi??ka kab???kowa
  -Stra??acka Linka Ratownicza typ LF 101 20 ?? 20M z zatrza??nikiem aluminiowym (CNBOP 1596-2013, norma PN-86/M-51510)
  -Zestaw asekuracyjny BASIC 5 ?? 2kpl.
  -Szelki bezpiecze??stwa z przednim i tylnim punktem zaczepowym oraz pasem ?? typ P 05
  -Amortyzator z link? typ ABW + LB101
  -Linka bezpiecze??stwa typ LB 100
  -Zatrza??nik stalowy ?? 2szt.
  -Zestaw do czyszczenia komin??w
  -Piasek suchy ?? worek
  -Skrzynka narz?dziowa(klucze p??asko oczkowe, ??rubokr?ty, m??otki 2szt, kombinerki, obcinaczki, trytytki)
  -Pas transportowy 10m ?? 2szt
  -Pas holowniczy 10m z zaczepami
  -Kanister z mieszank? - do pi?? ?? 5l
  -Pilarka do drewna STIHL 025
  -Pilarka do betonu i stali STIHL TS400
  -Tarcze do stali, betonu, uniwersalne ?? 6szt.
  -Pilarka Ratownicza STIHL MS461
  -Pacho??ki ostrzegawcze rozk??adane z diod? sygnalizacyjn? LED ?? 6szt.
  -Latarki do kierowania ruchem ?? 2szt.
  -Opryskiwacz z Aquaquick 2000 ?? 10L ?? 1szt
  -Sorbent ?? 20kg ?? 1szt.
  -Zestaw PSP R-1(deska i szyny na dachu)
  -Zestaw klin??w do stabilizacji pojazdu LUKAS
  -Zestaw podp??r schodkowych wraz z klinami - HOLMATRO
  -Zestaw os??on poduszek powietrznych APE
  -Zestaw zabezpieczaj?cy ostre kraw?dzie
  -Ko??o ratunkowe MARS
  -Kamizelka asekuracyjna z uprz???? i sygnalizatorem ??wietlnym - 2szt.
  -Ko??owr??t z lin? niezatapialn?
  -Zestaw flar ostrzegawczych 6szt. LED ?? Rallyelectronics ?? 1kpl.
  -Kliny pod ko??a

  Dach:

  -Dzia??ko wodno- pianowe Pohorie max 3200dm3/min
  -Mostki przejazdowe ?? 2 sztuki
  -W??? ssawny WS-100 ?? 1,6m ?? 3 szt.
  -Bosak sk??adany aluminiowy dwu cz???ciowy
  -Klucz do hydrantu
  -Drabina nasadkowa ?? 2 prz?s??a dolne i g??rne(CNBOP nr 1610/2013)
  -Pr?downica pianowa PP8-12 75 PROGAZ
  -Pr?downica pianowa PP8 52 2szt
  -Wytwornica pianowa
  -Smok ssawny
  -P??ywak z zatrza??nikiem
  -Wiaderko ocynkowane 12L
  -Deska ortopedyczna pediatryczna
  -Lina stalowa 10m
  -Top??r ci???ki stra??acki
  -Miot??a ulic??wka ?? 2szt.
  -Szpadel ?? 2szt.
  -Szufla ?? 2szt.
  -?opata do ??niegu
  -Kilof
  -Wid??y ?? 2szt.
  -Drabina DNW 3080/3 ?? ??wiadectwo dopuszczenia 0666/2009 CNBOP PN-EN 1147
  -Podpora ratownicza MikrRescueTech PT-1200Z - 2szt.

  Kabina:

  -Radiostacja przewo??na Motorola GM360 ?? 1szt.
  -Radiostacja przeno??na Motorola GP360 ?? 2 szt.
  -Latarki Survivor LED ?? 2 szt.
  -Szperacz pogorzeliskowy LED
  -Czujnik wielogazowy
  -Wiertarko- wkr?tarka DeWalt DCD 730 typ 10, 0-1900/min, 14,4V 4Ah
  -Pirometr Voltcraft IR 1000-50CAM ?? z podgl?dem na ??ywo
  -Butle zapasowe do ODO ?? 2szt.
  -Aparaty ODO wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu ?? 2kpl.
  -Ga??nica 2kg, tr??jk?t ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe, winda, zestaw kluczy
  -Dokumentacja KSRG + WOO