Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 540[D] - KP PSP Strzelin

  541[D]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/JZS typ. 010R*
  Ci???ki samoch??d wodno - pianowy Jelcz z zabudow? wykonan? w Jelcza??skich Zak??adach Samochodowych.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/24

  * * *

  Podwozie: Jelcz P422DS
  Rok produkcji: 1995
  Nap?d: 4x2, kat. I - miejskie
  Silnik: WSK PZL-Mielec typu SW680/207/5, wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, o mocy 243 KM
  Liczba/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC admin.: 16.000 kg
  DMC techn.: 17.500 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 32.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 10.000/11.000 kg

  *Wyposa??enie samochodu:

  - szperacz pogorzeliskowy (+ gniazdo, statyw)
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x 500W
  - o??wietlenie pola pracy

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 350
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola

  *Sygnalizacja poj. uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX 11
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  - 2 g??o??niki tubowe
  - modulator Vemar Vetulani AS-R-200

  * * *

  *Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe, Jelcz-Laskowice
  Rok zabudowy: 1995

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??r. pian 500 l
  - autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH30; 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 35 bar
  - wysokoci??nieniowa LSN
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??
  - 4x nasada t??oczna 75 (2 w przedziale autopompy i 2 z ty??u, pod zabudow?)
  - 1x nasada ssawna 125 (w przedziale autopompy)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony, pod zabudow?)
  - 2x nasada tankowania ??r. pian. 52 (dach, prawa strona)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - 3x aparat ODO FENZY
  - zesp???? pr?dotw??rczy Karelma - Karkonowskie Zak??ady Maszyn Elektrycznych
  - wentylator oddymiaj?cy WO-14
  - zestaw PSP-R1 z desk?
  - pilarka do drewna STIHL
  - przecinarka do stali i betonu STIHL
  - 10x w??? t??oczny W-52
  - 14x w??? t??oczny W-75
  - 4x w??? ssawny W-110
  - 2x pr?downica TURBOJET
  - pr?downica pianowa PP 4/15
  - pr?downica pianowa PP 8/12
  - 3x pr?downica PW-52
  - pr?downica PW-75
  - wytwornica pianowa WP 2/75
  - wytwornica pianowa WP 2/150
  - 2x prze???cznik 45/75
  - 2x prze???cznik 52/75
  - 2x prze???cznik 75/110
  - pokrywy
  - rozdzielacz
  - stojak hydrantowy
  - p??ywak do linii ssawnej
  - kosz do smoka ssawnego
  - przeno??ne DWP (dach)
  - 3x kurtyna wodna
  - 4x drabina nasadkowa
  - 2x ubrania ??aroodporne
  - statyw z naja??nicami
  - sito kominowe
  - wid??y, t??umice
  - zbiornik brezentowy
  - sprz?t do zabezpieczania miejsca zdarzenia
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - armatura ga??nicza
  - narz?dzia