Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > O??rodek Szkolenia KW PSP w ??wiebodzinie

  220[F]97 - SPgaz - Renault Midlum 300.16/Wawrzaszek
  Jeden z najwi?kszych w kraju samochod??w SPgaz, zakupiony w 2011 r. przez KW PSP w Gorzowie Wlkp. Wi?kszo??? ??rodk??w na jego pozyskanie pochodzi??a z EFRR ?? Program Operacyjny Wsp????pracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) ?? Brandenburgia 2007-2013. Zakupu dokonano w ramach projektu ??Opracowanie, wykonanie i transgraniczne u??ytkowanie ?wiczebnego budynku rozgorzeniowego oraz zakup i u??ytkowanie pojazd??w po??arniczych?. Podstawowym przeznaczeniem pojazdu (z punktu widzenia w/w projektu) jest wykorzystanie go jako mobilnego zaplecza dla stra??ak??w ?wicz?cych w wybudowanym w ramach tego samego projektu obiekcie w Landesschule f??r Brand- und Katastrophenschutz w Eisenh??ttenstadt w Niemczech, jednak mo??e on by? r??wnie?? u??ywany przy d??ugotrwa??ych akcjach ratowniczo-ga??niczych, wymagaj?cych korzystania ze sprz?tu ODO.

  Wyposa??enie pojazdu umo??liwia kompleksow? obs??ug? sprz?tu ODO ?? transport, mycie, suszenie, sprawdzanie szczelno??ci, nape??nianie butli, drobne naprawy. Pojazd przewozi 30 kompletnych jednobutlowych aparat??w ODO MSA Air Go Max oraz 50 butli zapasowych.

  W czasie wykonywania zdj?? pojazd pozbawiony by?? przewo??onej w zamykanej drzwiczkami skrytce spr???arki (serwis), a cz???? przewo??onych AODO znajdowa??a si? w konserwacji.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SPgaz
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: inny samoch??d specjalny M-1-3-1

  * * *

  Podwozie: Renault Midlum 300.16 DXi 7
  Rok produkcji: 2011
  Nap?d: 4x2

  Pr?dko??? maks. (ogranicznik): 90 km/h

  Kabina: wyd??u??ona, odchylana typu Global; ilo???/uk??ad miejsc: 3/1+2

  Silnik: wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, spe??n. norm? Euro 5 (SCR), o mocy 217 kW (300 KM) i poj. skokowej 7,2 dm?.
  Zbiornik paliwa: 200 l
  Zbiornik AdBlue: 20 l

  Skrzynia bieg??w: manualna ZF 6S 1000 TO SERVOSHIFT (6+1)
  Przystawka odbioru mocy: NL 10B; o prze??o??eniu 2,03 i lewym kierunku obrot??w

  DMC: 16.000 kg
  DMC zestawu: 32.000 kg
  MMR: 10.840 kg
  Masa w??asna: 9.493 kg

  Obc. osi przedniej (techn. dop./maks. rzecz.): 5.800/4.480 kg
  Obc. osi tylnej (techn. dop./maks. rzecz.): 10.900/6.315 kg

  Wymiary pojazdu:

  - d??ugo??? (min./max., zal. od pozycji tylnego podestu): 9.420/9.610 mm
  - szeroko??? (bez lusterek zewn./z lusterkami): 2.510/2.886 mm
  - wysoko???: 3.500 mm
  - rozstaw osi: 5.000 mm

  K?t natarcia/zej??cia/rampowy: 18°/12°/10°

  * * *

  Zabudowa: ??Wawrzaszek? ISS sp. z o.o., sp. k., Bielsko-Bia??a
  Rok zabudowy: 2011

  *Technologia zabudowy: klasyczna;

  - szkielet zabudowy: stal nierdzewna
  - poszycie: aluminium
  - poszycie dachu: laminat PWS (dach nieu??ytkowy)
  - metoda ???czenia: spawanie i klejenie
  - 7 skrytek zamykanych ??aluzjami z profili aluminiowych, zamykanych na klucz, z sygnalizacj? zamkni?cia i automatycznym w???cznikiem o??wietlenia;
  - 1 skrytka (na spr???ark?) zamykana dwuskrzyd??owymi drzwami
  - 1 skrytka zamykana podestem
  -pod skrytkami zam. ??aluzjami 4 sk??adane podesty o no??no??ci do 200 kg i 2 do 150 kg
  -wt??rny uk??ad pneumatyczny
  -uk??ad wodny (do cel??w sanitarnych)

  *Uk??ad wewn?trzny:

  Zabudowa dzieli si? na:

  - dost?pne z zewn?trz i od wewn?trz (przez centralny korytarz) przedzia??y sprz?towe;
  - centralny korytarz mi?dzy przedzia??ami sprz?towymi, zamykany drzwiami przesuwanymi
  - klimatyzowany/niezale??nie ogrzewany przedzia?? roboczy z urz?dzeniami do konserwacji sprz?tu i stanowiskami pracy (biurko)

  * * *

  *Wyposa??enie samochodu:

  - stacjonarny agregat pr?dotw??rczy o mocy 20 kVA, zasilany od przystawki odbioru mocy
  - maszt o??wietleniowy wysuwany pneumatycznie, prod. Fireco, 2x 1000W
  - urz?dzenie klimatyzacyjne dla przedzia??u roboczego, prod. Dometic
  - zbiornik wody czystej 300 l
  - zbiornik wody brudnej 320 l
  - pompa elektryczna Johnson do opr????niania zbiornika wody brudnej
  - podgrzewacz wody
  - umywalka
  - 4x szekla 8t
  - hak holowniczy Rockinger 16t
  - o??wietlenie pola pracy: 7x lampa halogenowa Hella
  - o??wietlenie skrytek w technologii LED
  - szperacz r?czny
  - nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza diodowa Gamet SLO3LED
  - 2x lampa kierunkowa diodowa Federal Signal MICROLED
  - modulator PW Gamet GAM 150

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa Motorola GM-360
  - 6x radiostacja nasobna Motorola GP-360

  *Wyposa??enie zaplecza i przewo??ony sprz?t (m.in.):

  - spr???arka Coltri Sub MCH18/ET Mk1 Evo Supersilent
  - myjka ultrad??wi?kowa Ultron U37
  - suszarka elektryczna Harstra M18
  - r?czna foliarka
  - agregat pr?dotw??rczy Fogo FH 6540
  - namiot pneumatyczny Lubawa (Polska)
  - 30x AODO (MSA Air Go Max)
  - 30x maska panoramiczna do aparatu ODO (MSA Ultra Elite)
  - 50x butla zapasowa kompozytowa 6,9 l/300 bar (MSA)
  - sprz?t do badania szczelno??ci Multitest Plus (MSA)
  - zestaw kalibruj?co-testuj?cy
  - 3x detektor wielogazowy (MSA)
  - balon o??wietleniowy PowerMoon Profi-1
  - 2x komputer przeno??ny
  - 6x latarka
  - zestaw przed??u??aczy
  - ga??nica GP-6