Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]39 ?? GCBM 18/8 ?? Jelcz 417/Metalchem
  Zestaw do transportu ??rodk??w ga??niczych z cystern? o pojemno??ci 18 m3 wody oraz motopomp?.

  Ci?gnik: Jelcz C417
  Rocznik: 1987
  Ilo???/uk??ad miejsc: 2/1+1
  Nap?d/kategoria: 4x2, kat. I - miejskie
  DMC: 15.520 kg
  DMC zestawu: 32.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.520 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.000 kg

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza obrotowa (halogenowa) Elektra LBO-10T
  - sygna??y klaksonowe Belma
  - 2x g??o??nik tubowy
  - syrena elektroniczna Vemar

  *Wyposa??enie samochodu:

  - radiostacja samochodowa Motorola
  - radiotelefon nasobny Motorla GP 340
  - latarka Survivor
  - ga??nice proszkowe

  * * *

  Naczepa: cysterna, typ CN-18
  Producent : Zak??ady Urz?dze?? Chemicznych Metalchem Ko??cian
  Rok budowy: 1987
  Pojemno???: 18000 l

  * * *

  *Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - motopompa PO-5 o wydajno??ci 800l/min @ 10 bar (rocznik 1977)
  - podstawowa armatura wodno-pianowa