Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 540[D] - KP PSP Strzelin

  541[D]21 - GBA 1,6/16 - Star 12.227/Auto-SHL
  Bardzo chwalony przez u??ytkownik??w, ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy ze strzeli??skiej JRG.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-1600-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GBA 1,6/16

  * * *

  Podwozie: Star 12.227 LCLF
  Rok produkcji: 2001
  DMC: 12.000 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 24.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 4.800 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  -3x lampa pojedyncza LBX 10T
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -g??o??nik typu Elektra
  -modulator Elfir ZURA PS-100R/24

  * * *

  Zabudowa: Zak??ad Pojazd??w Specjalnych "Auto-SHL" S.A., Kielce
  Typ zabudowy: 662
  Rok zabudowy: 2001

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody: 1.600 l
  -zbiornik ??r. pian.: 160 l
  -autopompa: dwuzakresowa Zielger o wydajno??ci 1600 l/min @ 8 bar i 200 l/min przy 40 bar.
  -wysokoci??nieniowa LSN z pr?downic? pistoletow?
  -3x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  -1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  -1x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  -1x nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (prawa strona)
  -DWP 8/16/24 Spec-Po??

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - 3x aparat ODO FENZY + 2x butle zapasowe
  - agregat pr?dotw??rczy GEKO
  - zestaw PSP-R1 z desk?
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy)
  - rozpieracze kolumnowe Weber
  - sorbent z rozsiewaczem
  - pilarka do drewna STIHL
  - przecinarka do stali i betonu STIHL
  - odcinki W-52 i W-75
  - w???e ssawne W-110 (szt. 4)
  - pr?downice wodne
  - pr?downice pianowe
  - prze???czniki
  - rozdzielacz
  - p??ywak do linii ssawnej
  - drabina przystawna aluminiowa
  - sito kominowe
  - wid??y, t??umice
  - sanie lodowe i kapoki
  - zbiornik brezentowy
  - sprz?t do zabezpieczania miejsca zdarzenia
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - armatura ga??nicza
  - narz?dzia