Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 330[M] - Komenda Miejska PSP w Radomiu > 332[M] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 2 w Radomiu

  332[M]40 - SLRt - Renault Mascott/Wawrzaszek
  Lekki samoch??d ratownictwa technicznego zabudowany na podwoziu Renault Mascott 150 drugiej generacji przez bielsk? firm? ISS Wawrzaszek. Pojazd zaprojektowany i wyposa??ony z my??l? o zwalczaniu skutk??w wypadk??w komunikacyjnych. Pomimo niewielkich gabaryt??w posiada bogate wyposa??enie pozwalaj?ce w pe??ni wykorzystywa? jego walory.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy L-1-5-1-0-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRt

  ***

  Podwozie: Renault Mascott
  Nap?d: 4x2, kat. I - miejski
  Silnik: 150 KM (110 kW)
  DMC: 6.500 kg
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa, w uk??adzie 1+1+4

  ***

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  ***

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - autopompa: wysokoci??nieniowa Ruberg R2-40 o wydajno??ci 250 l/min przy ci??nieniu 40 bar
  - zbiornik wody: 1000 l
  - zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 100 l
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52

  ***

  Wyposa??enie (m. in.)

  *Strona lewa:

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas w technologii Stremline (no??yce, mini no??yce, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, pompa dwunarz?dziowa, pompa r?czna, w???e hydrauliczne)
  - wspornik progowy
  - kliny schodkowe do stabilizacji pojazd??w
  - sprz?t burz?cy
  - sorbent
  - sprz?t ratownictwa medycznego
  - pacho??ki drogowe

  *Strona prawa:

  - odcinki t??oczne W75
  - pilarka do drewna
  - pi??a tarczowa do stali i betonu
  - agregat pr?dotw??rczy
  - aparaty ODO
  - lampy sygnalizacyjne
  - ga??nica proszkowa