Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Lotniskowa S??u??ba Ratowniczo - Ga??nicza MPL Warszawa - Modlin

  4 - Rosenbauer Panther CA-5
  Ci???ki ga??niczy samoch??d lotniskowy Rosenbauer Panther CA-5.

  Podwozie: Rosenbauer Motors 36.705 6x6
  Rok produkcji: 2012

  Dane techniczne:

  Jednostka nap?dowa - Caterpillar C18 t4i ( Euro 5 )
  Moc sinika - 518 kW (705 KM)
  Skrzynia bieg??w: automatyczna, Twin Disc .
  Przyspieszenie 0-80 km/h - 32 s
  Pr?dko??? maksymalna - 115 km/h

  Zabudowa po??arnicza:
  Ilo??? miejsc: 6, siedzenia w uk??adzie 1+1+1+1+ 2 (??awa na tyle kabiny);
  Konstrukcja kabiny: aluminiowa rama rurowa z obudow? wykonan? z w????kna szklanego;
  Zabudowa: kompozyt GRP

  Uk??ad wodno - pianowy:
  Autopompa: Rosenbauer R600 RG o wydajno??ci 7000 l/min przy 11 bar
  Nasady:
  - bezpo??redniego nape??niania zbiornika - z ka??dej stron 2x 75mm;
  - ssawna - 1x 110mm - lewa strona;
  - t??oczna - 1x 52mm - prawa strona
  - zwijad??o z lini? szybkiego natarcia: 60 metr??w

  Zbiornik wodny: 12 100l
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 1500 l
  Zbiornik proszku ga??niczego: 250 kg
  Agregat wysokoci??nieniowy Rosenbauer z 40 metrow? LSN.
  Proszkowa linia szybkiego natarcia: 40 metr??w
  Instalacja zraszaczowa: 6 dysz.

  Minitor zderzakowy: Rosenbauer RM 15 o wydajno??ci 1500 l/min przy 11 bar. Zasi?g do 60 m.
  Rami? ga??nicze: HRET/Stinger RM65C z monitorem Rosenbauer RM 60C o wydajno??ci 5500 l/min przy 11 bar. Zasi?g do 95m.
  (oba sterowane z kabiny)

  Wyposa??enie m.in.:
  - Zestaw PSP-R1 + nosze podbierakowe;
  - armatura wodno - pianowa;
  - aparaty ODO Scott
  - sorbent
  - miot??y
  - sprz?t burz?cy
  - agregat oddymiaj?cy
  - poduszki pneumatyczne wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia

  O??wietlenie ostrzegawcze pojazdu barwy niebieskiej i pomara??czowe (6 pkt. ??wietlnych)
  Generator sygna??ow d??wi?kowych: Federal Signal Corporation PA 300
  G??o??nik: FSC CP100

  ----------------------------------------------------------
  Opis wyposa??enia zostanie wkr??tce uzupe??niony.