Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 340[F] - Komenda Miejska PSP w Zielonej G??rze > 343[F] - JRG Sulech??w

  343[F]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/JZS 010R
  Jelcz z Sulechowa jest typowym przedstawicielem swojego gatunku ?? ??czysto ga??niczym? GCBA.

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/2400-0
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/24

  * * *

  Podwozie: Jelcz 422
  Nap?d: 4x2
  DMC admin.: 16.000 kg
  DMC techn.: 17.500 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 32.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 10.000/11.000 kg
  Uk??ad miejsc: 1+1+4
  Rok produkcji: 2000

  * * *

  Zabudowa: Zak??ady Samochodowe ??Jelcz? S.A., Jelcz-Laskowice
  Rok zabudowy: 2000

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??r. pian 500 l
  - autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH30; 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 35 bar
  - wysokoci??nieniowa LSN
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??
  - 4x nasada t??oczna 75 (2 w przedziale autopompy i 2 z ty??u, pod zabudow?)
  - 1x nasada ssawna 125 (w przedziale autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony, pod zabudow?)
  - 1x nasada tankowania ??r. pian. 52 (dach)

  Wyposa??enie samochodu:

  - szperacz pogorzeliskowy

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - 4x AODO + butle zapasowe
  - 11x w??? t??oczny W-52-20-?A
  - 14x w??? t??oczny W-75-20-?A
  - 4 prz?s??a drabiny nasadkowej DN 2,7
  - drabina s??upkowa D 3,1
  - deska ortopedyczna
  - sorbent
  - 2x wytwornica pianowa
  - 2x pr?downica pianowa
  - pr?downice wodne
  - armatura wodna
  - stalowa lina
  - sztywny hol

  * * *

  Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa Motorola GM-350

  * * *

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  - 2 g??o??niki tubowe
  - modulator Vetulani AS-R-200
  - dodatkowy synal pneumatyczny Hella Highway