Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 330[M] - Komenda Miejska PSP w Radomiu > 334[M] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Pionkach

  334[M]40 ?? SLRt - Daewoo Lublin II/JZS 032
  Lekki samoch??d ratownictwa technicznego na podwoziu Daewoo Lublin II z zabudow? po??arnicz? typu 032 wykonan? przez Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe. ??cznie wyprodukowano oko??o 30 sztuk takich samochod??w, jednak wi?kszo??? z nich ju?? zako??czy??a swoj? przygod? w PSP.

  Jednostki Ratwoniczo - Ga??nicze KM PSP w Radomiu nie zast?puj? tak jak inne, lekkich samochod??w ratownictwa technicznego samochodami ga??niczymi. Na terenie ca??ego Radomia z wyj?tkiem JRG-1 to w??a??nie SLRt przewo??? ci???kie zestawy narz?dzi hydraulicznych, a ga??nicze zazwyczaj zestawy Combi.

  ***
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratownictwa technicznego L-1-3-1-0-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: SLRt

  ***
  Podwozie: Daewoo Lublin II
  Silnik: wysokopr???ny o mocy 90 KM (66 kW)
  DMC: 3.500 kg
  Kabina: dwudrzwiowa, trzymiejscowa, w uk??adzie 1+2
  Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe ??Jelcz? S.A., Jelcz-Laskowice

  ***

  *Wyposa??enie samochodu:
  -maszt o??wietleniowy 2x1000 W
  -5 lamp o??wietlaj?cych pole pracy

  *Wyposa??enie po??arnicze:
  - zestaw hydrauliki si??owej Weber-Hydraulik (agregat hydrauliczny, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy)
  - zabezpieczenie poduszki powietrznej Octopus
  - butle ze spr???onym powietrzem
  - kliny stabilizuj?ce
  - sprz?t ratownictwa medycznego
  - poduszki wysoko i niskoci??nieniowe
  - sprz?t burz?cy
  - sprz?t do zabezpieczania miejsca zdarzenia
  - sorbenty i neutralizatory